« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Hbity - Veřejní sbírka - požár Luhy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Hbity.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
an: own flillv u “th nuw mu 5;,m a mini m1 mmm
puma
<br> VEREJNOU SBiRKU
<br> na pcmoc naEemu spmuubéanovi Du§anovi Homolikow <,>
klery' byl postilen poiérem rodinného domu v obci
Dolnl’ any,Eést Luhv dne 20.s.2020 <.>
<br> Sbfrka 5e koné na fixemi Ceské republiky v lerml‘nu
ad 23.5.202060 31.7.2020
<br> Pro 059‘ sbl'rky byl zfizen transparentnl' bankuvm’ I369!
u Komertni bankv 3.5 <.>,poboéka Pfibram,némésti T‘ G <.>
Masarvka 124,261 01 Pfl'brarn I
<br> 6.mm: 123-07‘9710207/0100
<br> Za kaidv finanEni dar Va'rn pfedem muc dékujeme!
Sbírka.pdf (85.91 kB)
Obec Dolní Hbity se sídlem Dolní Hbity 55,262 52 Dolní Hbity,ič 00242101
<br> pořádá
<br> VEŘEJNOU SBÍRKU
<br> na pomoc našemu spoluobčanovi Dušanovi Homolíkovi,který byl postižen požárem rodinného domu v obci Dolní Hbity,část Luhy dne 20.5.2020 <.>
<br> Sbírka se koná na území České republiky v termínu od 23.5.2020 do 31.7.2020 Pro účel sbírky byl zřízen transparentní bankovní účet u Komerční banky a.s <.>,pobočka Příbram,náměstí T.G.Masaryka 124,261 01 Příbram | č.účtu: 123-0749710207/0100
<br> Za každý finanční dar Vám předem moc děkujeme!

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Hbity      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz