« Najít podobné dokumenty

Obec Našiměřice - Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Našiměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva.pdf (119.13 kB)
Obec Našiměřice,Našiměřice č.48,671 76
<br> Tel.+420 603 229 508,e-mail: info@nasimerice.cz
www.nasimerice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
V Našiměřicích dne 23.5.2020
<br>
<br> POZVÁNKA
<br> Vážení spoluobčané <,>
<br>
<br> Dle odst.5 § 103 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,svolávám tímto 9.zasedání
<br> Zastupitelstva Obce Našiměřice,které se bude konat v neděli 31.5.2020 od 15 hodin
<br> v kulturním domě <.>
<br>
<br> Program jednání
<br>
<br> 1) Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Žádost na Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO o převzetí
<br> investorství k akci „Splašková kanalizace Našiměřice“
<br> 4) Schválení Časového plánu financování kanalizace v obci Našiměřice
5) Schválení žádosti o poskytnutím dotace z rozpočtu obce Našiměřice Svazku obcí
<br> VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO jako finančního příspěvku na akci
<br> „Splašková kanalizace Našiměřice“ včetně smlouvy o poskytnutí dotace
<br> 6) Rozpočtové opatření č.9/2019,1/2020,2/2020
7) Záměr prodeje části pozemku 107/3
8) Záměr prodeje pozemku 3061/2
9) Diskuse
10) Závěr
<br>
<br>
<br> S pozdravem XXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br> vyvěšeno dne: 23.5.2020

Načteno

edesky.cz/d/3883887

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Našiměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz