« Najít podobné dokumenty

Obec Bělov - Přípravné práce: cyklostezka »

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přípravné práce: cyklostezka »
Přípravné práce: cyklostezka | Obec Bělovzveřejnil: XXXXX XXXXXXXXXX
V roce XXXX se obec Bělov v rámci Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě spolu se Zlínským krajem zapojila do vypracování studie cyklostezky podél Baťova kanálu a řeky Moravy z města Kroměříže do Uherského Ostrohu.Tato cyklostezka je zařazena do nadregionální cykloturistické trasy č.47 Olomouc – Hodonín <.>
Projektovou studii financovalo sdružení obcí celkem 500.000,-kč a Zlínský kraj přidal dalších 500.000,-kč.Z toho na obec Bělov připadla finanční částka ve výši 24.000,-kč <.>
Na výše zmíněnou studii navazuje projektová dokumentace k územnímu případně stavebnímu řízení již financovaná jednotlivými městy a obcemi,kterými plánovaná cyklotrasa probíhá <.>
Základní informace o cyklotrase v obci Bělov: Celý průběh trasy je rozdělen do tří částí <.>
Část č.1 v součastné době neřešená tj.trasa z obce Kvasice k jezu Bělov doposud neupřesněno umístění (levý či pravý břeh řeky Moravy) <.>
Část č.2 Zpracovaná studie bez dalšího stupně projektové dokumentace - napojení cyklotrasy do obce v délce cca 200m a rekonstrukce účelové komunikace směr Moravní lávka <.>
Část č.3 V součastné době realizovaná 5b.stavba – Bělov – 2.etapa na úrovni DUR v délce 711,13m <.>
Jedná se o realizaci cyklostezky,zajišťující pro cyklistickou (a pěší) dopravu bezpečné připojení obce Bělov na páteřní cykloturistickou trasu C 47,vedenou podél toku řeky Moravy a následně i Baťova kanálu.Cyklostezka je řešena jako nová nemotoristická komunikace se živičnou konstrukcí.Je vedena v délce 247 m od Bělovského jezu pod svahem silničního tělesa silnice III/36745 až k napojení na stávající zpevněnou účelovou komunikaci vedoucí od silnice III/36745 k lávce přes Moravu do centrální části Otrokovic – Bahňáku (po této komunikaci je v současnosti vedena značená cyklotrasa C 47).Dále je trasa vedena v délce 274 m po zemním tělese bývalého struskovou Teplárny Otrokovice a.s.až k Širokému potoku a v délce 133 m po jeho ...

Načteno

edesky.cz/d/3883630


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz