« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Vysvětlení ZD 3.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC MÁSLOVICE
<br> sídlo: Obecní úřad Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,okres Praha -východ IČ: 00240443,bankovní spojení: ČSOB,Poštovní spořitelna,č.ú: 125257600/0300 tel./fax: 220940481,e-mail: ou©maslovice.cz,www.maslovice.cz
<br> Veřejná zakázka: Projektové práce a inženýrská činnost — kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice
<br> Zadavatel: Název: obec Máslovice Sídlo: Obecní úřad Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody IČ: 00240443 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: lng.Vladimíra Sýkorová,starostka obce Telefon/fax: +420 220 940 481 E-mail: ouQmasIovice.cz Datová schránka - ID: 3wsbnc6 Kontaktní osoba: Ing.Vladimíra Sýkorová,starostka obce,tel: 724 191 246
<br> Veřejná zakázka:
<br> Název: Projektové práce a inženýrská činnost — kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice Financování: veřejná zakázka bude financována z veřejných rozpočtů,příp.iz dotace z veřejných prostředků Druh: veřejná zakázka na služby
<br> veřejná zakázka malého rozsahu
<br> Máslovice dne 20.5.2020 čj : 649/2020
<br> VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3
<br> Zadavatel veřejné zakázky „Projektové práce a inženýrská činnost — kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“ (zadávací řízení zahájeno na základě Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace) obdržel dne 20.5.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace <.>
<br> Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace:
<br> Dotaz č.1:
<br> „Rádi bychom se zepta/i,zda je součástí předmětu plnění rovněž geodetické zaměření a inženýrsko- geologický průzkum ?"
<br> Odpověď:
<br> Pokud budou uvedené činnosti pro úspěšnou realizaci díla nezbytné,tak samozřejmě ano — zadavatel není odborník,ale předpokládá,že jde o činnosti,bez nichž nelze dílo v požadované kvalitě realizovat <.>
<br> Dotaz č.2: „Rádi bychom zadavatele požádali o stanovení předpokládané délky kanalizace a určení počtu stavbou dotčených soukromých pozemků,což...

Načteno

edesky.cz/d/3883584

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz