« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - Svazek měst a obcí VKM - rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Svazek měst a obcí VKM
se sídlem Kojetická 1028,277 11 Neratovice
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
<br>
za rok 2019
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zahrnuje údaje o hospodaření za období od 1.1.2019
do 31.12.2019.Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:
<br>
<br>
<br> 1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 ze dne 20.2.2020
<br>
<br> 2.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019
<br>
<br> 3.Rozvaha k 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů <.>
<br>
<br>
<br> 1.Plánované příjmy po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši
<br> 0 Kč.Skutečné příjmy po konsolidaci činily 5,26 Kč <.>
<br>
<br> 2.Plánované výdaje po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši
<br> 13 000 Kč.Skutečné výdaje po konsolidaci činily 6 231 Kč <.>
<br>
<br> 3.Stav běžných účtů k 31.12.2019
<br>
<br> Běžný účet u KB 62 606,34 Kč
<br>
<br> Aktiva celkem 62 606,34 Kč
<br>
<br>
<br> Prostředky svazku obcí byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.V žádné výdajové
<br> skupině nedošlo k přečerpání výdajů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> B) Přezkoumání hospodaření na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí <,>
<br> v platném znění <.>
<br>
<br> 1.Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 24.10.2019 a 20.2.2020 kontrolorkami
<br> odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje <.>
<br>
<br> 2.Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření z 20.2.2020
<br> při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> 3.Podíly dle § 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,v platném znění:
<br>
<br> Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,00%
<br> Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 0,00%
<br> Podíl zastaveného majetku na celk...

Načteno

edesky.cz/d/3883583


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz