« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31 12 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
oddíl I./ 1
<br> Celkem 0,00 0,00 5,26
<br> 6310 **** 0,00 5,260,00
<br> 6310 0,00 5,262141 0,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2019 12 71193766
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2019
<br> SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM,27711 Neratovice,Kojetická 1028
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 13 000,00 13 000,00 6 231,00
<br> 6310 **** 4 000,00 3 226,004 000,00
<br> 6310 4 000,00 3 226,005163 4 000,00Služby peněžních ústavů
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 2310 **** 9 000,00 3 005,009 000,00
<br> 2310 3 000,00 0,005169 3 000,00Nákup ostatních služeb
2310 4 000,00 3 005,005168 4 000,00Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom
XXXX 2 000,00 0,005139 2 000,00Nákup materiálu j.n <.>
<br> 2310 Pitná voda
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl III./ 1
<br> Financování (součet za třídu 8) 8000 13 000,00 6 225,7413 000,00
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00
<br> Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.8902 0,00 0,000,00
<br> Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8228 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8227 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8224 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8222 0,00 0,000,00
<br> Dlouh...

Načteno

edesky.cz/d/3883580


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz