« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Pril 5 Vyzvy - Seznam poddodavatelu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace - veřejná zakázka
„Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“
zadavatel: obec Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,IČ: 00240443
<br>
Příloha č.5
<br>
SEZNAM PODDodavatelŮ,s jeJICHŽ pomocí bude DODAVATEL plnit část předmětu veřejné zakázky
(vzor)
<br> Název / obchodní firma
(příp.jméno a příjmení) …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> se sídlem: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> IČO: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> zastoupený: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br> jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“,jejímž zadavatelem je obec Máslovice <,>
<br> v souladu s požadavkem zadavatele uvádí seznam poddodavatelů,s jejichž pomocí bude plnit část předmětu veřejné zakázky:
<br> A)
dodavatel …………………………………………………………………………………………………………………….…….<.> ……………………
se sídlem …………………………………………………………………………………………………………………….…….<.> ……………………
IČO: …………………………………………………………………………………………………………………….…….<.> ……………………
zastoupený …………………………………………………………………………………………………………………….…….<.> ……………………
Seznam prací a dodávek,které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………………………………………………………………………………………………….…….<.> …………………….<.> ………………………………………
<br> Procento celkového finančního objemu prací a dodávek,které bude poddodavatel realizovat: …………………
<br> B)
dodavatel ……………………………………………………………………………….<.> ……………………
se sídlem ……………………………………………………………………….<.> ……………………………
IČO: ……………………………………………………………………………….<.> ……………………
zastoupený ……………………………………………………………………………….<.> ……………………
Seznam prací a dodávek,které bude poddodavatel poskytovat:
…………………………………………………………………………………………………………………….…….<.> ……………………
<br> Procento celkového finančního objemu prací a dodávek,které bude poddodavatel realizovat: …………………
<br>
V ……...

Načteno

edesky.cz/d/3883578

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz