« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Pril 4 Vyzvy - Prohlaseni technicka kvalifikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace - veřejná zakázka
„Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“
zadavatel: obec Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,IČ: 00240443
<br>
Příloha č.4
<br>
Čestné prohlášení UCHAZEČE o splnění TECHNICKÉ kvalifikaCE
(vzor)
<br> Název / obchodní firma
(příp.jméno a příjmení) …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> se sídlem: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> IČO: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> zastoupený: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br> jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“,jejímž zadavatelem je obec Máslovice <,>
<br> tímto čestně prohlašuje,že
<br> a) v posledních třech (3) letech (od 1.1.2017) realizoval následující zakázky odpovídající předmětu této veřejné zakázky,a to v postavení hlavního dodavatele <,>
<br> b) následující zakázky realizoval řádně v objednatelem požadovaném rozsahu a zakázky dokončil:
1.referenční ZAKÁZKA
<br> Požadovaný údaj
Hodnota požadovaného údaje
<br> Název zakázky
<br>
Stručný popis zakázky
<br>
Místo zakázky
<br>
Objednatel
(název,IČ a sídlo,telefon a e-mail)
<br>
Lhůta realizace zakázky
(zahájení a dokončení)
<br>
Finanční objem celé zakázky
(v Kč bez DPH)
<br>
Finanční podíl uchazeče na zakázce
(v Kč bez DPH)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.referenční ZAKÁZKA
<br> Požadovaný údaj
Hodnota požadovaného údaje
<br> Název zakázky
<br>
Stručný popis zakázky
<br>
Místo zakázky
<br>
Objednatel
(název,IČ a sídlo,telefon a e-mail)
<br>
Lhůta realizace zakázky
(zahájení a dokončení)
<br>
Finanční objem celé zakázky
(v Kč bez DPH)
<br>
Finanční podíl uchazeče na zakázce
(v Kč bez DPH)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3.referenční ZA...

Načteno

edesky.cz/d/3883577

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz