« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Pril 1 Vyzvy - Kryci list nabidky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace - veřejná zakázka
„Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“
zadavatel: obec Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,IČ: 00240443
<br>
Příloha č.1
<br>
KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU
(vzor)
<br>
1.Veřejná zakázka
<br> Název:
Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice
<br>
<br>
2.Základní identifikační údaje
<br> Zadavatel
<br> Název:
obec Máslovice
<br> Sídlo:
Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody
<br> IČ:
00240443
<br> Osoba oprávněná za zadavatele jednat:
Ing.Vladimíra Sýkorová,starostka obce
<br> Tel.:
+420 220 940 481
<br> E-mail:
iou@maslovice.cz
<br> Datová schránka:
3wsbnc6
<br> Uchazeč
<br> Obchodní firma / Název:
 
<br> Sídlo / Místo podnikání:
 
<br> IČ:
 
<br> Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
 
<br> Kontaktní osoba:
 
<br> Tel.:
 
<br> E-mail:
<br>
Datová schránka:
 
<br> 3.Nabídková cena (v Kč)
<br> Cena celkem bez DPH:
Sazba a výše DPH:
Cena celkem včetně DPH:
<br>
<br>
<br> 4.Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče
<br> Titul,jméno,příjmení:
 
<br> Funkce:
 
<br> Datum:
 
<br> Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:
 

Načteno

edesky.cz/d/3883574

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz