« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Tošanovice - Rozhodnutí - Průmyslová zóna Horní Tošanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
*KUMSX024PQDT* KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28.října 117,702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Zavedli jsme systém řízení kvality a systém environmentálního řízení a auditu Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako správní orgán příslušný podle ust.§ 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 11,§ 89 odst.1 a § 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění platném do 31.12.2017,podle ustanovení § 90 odst.5 téhož zákona zamítá odvolání XXXXXXXXXX XXXXXX,bytem Horní Tošanovice XX,XXX XX Hnojník,Silvie Novotné,bytem Horní Tošanovice 99,739 53 Hnojník,Nely Soldanové,bytem Horní Tošanovice 131,739 53 Hnojník,Mgr.Evy Finkeové,bytem Horní Tošanovice 131,739 53 Hnojník,a spolku Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí,IČ 70632111,se sídlem č.p.249,739 59 Střítež,proti rozhodnutí Obecního úřadu Hnojník,stavebního úřadu,č.j.OH/01527/2014/SÚ/Fi ze dne 29.6.2018,kterým k žádosti společnosti TOSAN park a.s <.>,IČ: 26403536,se sídlem Václavské náměstí 837/11,110 00 Praha 1,zastoupené na základě plné moci společností UBM Development Czechia s.r.o <.>,IČ: 63978733,se sídlem Václavské náměstí 837/11,110 00 Praha 1,dále zastoupené společností INKOS-OSTRAVA,a.s <.>,IČ: 48394637,se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696,702 00 Ostrava,podané dne 24.6.2014,vydal stavební povolení pro stavbu nazvanou „Průmyslová zóna Horní Tošanovice“ na pozemcích parc.č.303,313,328,331/8,337,347/14,347/21,347/22,348/1,351,779/1,782/3 a 784/1 v katastrálním území Horní Tošanovice,a napadené rozhodnutí potvrzuje.Účastník řízení podle ust.§ 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění platném do 31.12.2017: TOSAN park a.s <.>,IČ: 26403536,Václavské náměstí 837/11,110 00 Praha 1.Odůvodnění Dne 24.6.2014 obdržel Obecní úřad Hnojn...

Načteno

edesky.cz/d/3883545

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz