« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Tošanovice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
šmšxo.<.> 325533.<.> 28:93 mEWŽ \ŠQŠŠQ.<.> _Š.&& Naga Nimes hemu.<.> <.>
<br> 533.<.> mcmzmrž mEWŽ wššw.Nmšmh.<.> | „_l—OOO 9:63.<.> i ©.$$$ ES <.>,% Zam? až? \ oĚmÉš Sám—ď:
<br> 103— 403358._Gcg <z MNĚ
<br> magmaŽŠšgšawágsš 232 ŠŠŠ.<.> _.< _ _ q.ŠŠŠ.<.> _ngmuoxU_„ďmwwgš 0m=8<< 93%; 538 O N © \ 0 w © 33 o<m msomm— m.<.> m<m X.< _.< _ _ ocasmoš mĚmošěEmm.<.>.<.>
<br> \ _(_.__(_č „M <,>
<br> M'—
<br> %? !
<br> fl
<br> \
bez názvu
vozovka
<br> min.1000mm
<br> & E
<br> E &
<br> O C
<br> + 8 % E E
<br> E E
<br> min.1000mm
<br> wwoozr “urw wwoozr “urw wwoozr “urw
<br>.<.>.-.<.>.<.>.<.> --------
<br> *,1000mm
<br>.<.>.<.> -----------.<.>.<.> ----------- I----------------------- I--.<.>.<.>.<.>.<.>.------------------------ <.>
<br> 3x realizace řízené bez-výkopové technologie (protlak) - 2x PE Q 160mm + 1x PE D 110mm
<br> | I || | WWOQL 0 šlcl.= || || ' uJUJOLL Dšlcl I |
<br> (chráničky pro křížení vyrobeny v antikorozním provedení,těžké řády s požadavkem na zatížení dle ČSN EN 1991-2)
<br> m m m m m n <.>
<br> oz % ě '.>< HDPE 40/33 © ><.<.>.<.>
<br> _ ě '? HDPE40/33C) ><.<.> ! >
<br> | UJLU09L05|c|.=
<br>.<.> A>|zz 'qex xs: >|zz qeyxc
<br> mraz qexxs mraz news
<br> 0 89/017 EIchH
<br> pláň železničního spodku
<br> min.600mm
<br> E E 0 o 00.E' E
<br> m
<br> 2000mm (min.1500mm)
<br> uNUOOSL 'U!UJ
<br>.-------------- <.>
<br> v.<.>
<br> "v,1000mm min.4000mm
<br> min.4000mm
<br> wwooor 'urw wwooor “urw
<br>.<.>.<.> ----------.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-.<.>.<.> ---------.<.>.<.>.<.>.-.<.>.-----------.<.>.<.>.<.>.-.<.>.-.------------------*
<br> 3x realizace řízené bez-výkopové technologie (protlak) - 2x PE G 160mm + 1x PE Q 110mm
<br> (chráničky pro křížení vyrobeny v antikorozním provedení,těžké řády s požadavkem na zatížení dle ČSN EN 1991-2)
<br> wwoor “urw
<br> trasa záměru - úsek "A" pod zachovávanými dřevinami,popř.v jejich kořenové zóně
<br> wwoor 'urw
<br> 1111110082
<br> E
<br> E
<br> ' \ O
<br> O
<br> 2% &$ +
<br> min.2000mm,popř.u sloupovitých forem min.5500mm
<br> / \ \ \ / \ » A i \ ' Č
<br> horní břehová
<br> betonový kabel.žlab
<br> K22 + deska KD2,v délce min.2,0 m na obě strany od hrany potrubí plynovodu
<br> kabel.chráničky (antikorozní nekovové provedení,těžké řády s požadavkem na zatížení dle ČSN EN 1991-2)
<br> reuex - wwoos 'urw epOA - LUUJ0017 uuu
<br> / \ \\W“
<br> s přesahem 1,5 m na obě strany od okrajů potrubí
<br> & PŠ PŠ.aš.HDPE 40/33 © & : a g.<.> a 9.<.>
<br> vyrovnávací ...
bez názvu
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OBJEKTÚ :
<br> PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ o NAPĚTÍ 22 kV (ČEZ)
<br> PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ O NAPĚTÍ 22 kV (HYUNDAI MM CZ) PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ o NAPĚTÍ 0,4 kV (ČEZ)
<br> PODZEMNÍ VODOVODNÍ PŘIVADĚČ,ŘAD A ZAŘÍZENÍ (SMVAK)
<br> PODZEMNÍ VODOVODNÍ ŘAD A ZAŘÍZENÍ (OBEC)
<br> PODZEMNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (NAPOJENÝ VLASTNÍK)
<br> PODZEMNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ STOKA A ZAŘÍZENÍ (SMVAK)
<br> PODZEMNÍ SPLASKovA KANALIZAČNÍ STOKA A ZAŘÍZENÍ (NAPOJENÝ VLASTNÍK) PODZEMNÍ DEŠTovA KANALIZAČNÍ STOKA A ZAŘÍZENÍ (NAPOJENÝ VLASTNÍK) PODZEMNÍ PLYNOVOD A ZAŘÍZENÍ O TLAKovÉ ÚROVNI DO 4 BAR VČETNĚ (GASNET) PODZEMNÍ PLYNOVOD A ZAŘÍZENÍ O TLAKovÉ ÚROVNI NAD 40 BAR (NET4GAS) PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (OBEC)
<br> PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ - OPTICKÉ VEDENÍ (TELCO PRO SERVICES) PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)
<br> SPOLEČNÁ TRASA PODZEMNÍHO KOMUNIKAČNÍHO - OPTICKÉHO VEDENÍ (CETIN,ČRA,DIAL TELECOM,ITSELF,OPTILINE,SITEL,SILESNET,T-MOBILE)
<br> PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (ČD - Telematika)
<br> PODZEMNÍ KABELOVÁ TRASA A ZAŘÍZENÍ (SŽDC-SSZT)
<br> NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ O NAPĚTÍ 400 kV (ČEPS)
<br> NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ O NAPĚTÍ 110 kV (ČEZ)
<br> NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ o NAPĚTÍ 22 kV (ČEZ)
<br> NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ o NAPĚTÍ 0,4 kV (ČEZ)
<br> NADZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)
<br> OPLOCENÍ
<br> PROTIHLUKOVÁ STĚNA
<br> SVODIDLO
<br> ROZHRANÍ POVRCHÚ
<br> ŽELEZNIČNÍ KOLEJ
<br> LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OBJEKTÚ :
<br> PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ o NAPĚTÍ 22 kV,VČETNĚ PODZEMNÍHO VEDENÍ ŘÍDÍCÍ,ZABEZPEČOVACÍ,INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY (ČEZ)
<br>.<.>.-ÚSEK "B"-.<.>.- - - -ÚSEK c - - -
<br> ELEKTRICKÉ KOMPAKTNÍ PREFABRIKOVANÉ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ - STANICE 4,18 x 2,98 x 3,58 m [DÉLKA x ŠÍŘKA x VÝŠKA] (ČEZ)
<br> M P ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA (ČEZ)
<br> VSAKOVACÍ JÁMA PRO DESTovÉ VODY 3,00 x 2,00 x 2,00 m [DÉLKA x ŠÍŘKA x HLOUBKA],VYSYPAN...
bez názvu
—---------
<br> o I.) zm 35 o ; z.m
<br> sanom'ce
<br> Dobratice
<br> k.11.Dolní To
<br>.u <.>
<br> "1 33 "H Miš—NU =<
<br> aw :;WHJ
<br> J M 5
<br> Vířfš't"
<br> momzmš mEWŽ momzmš mEWŠ
<br> om\moč m.233 35 _<Lm\moo_muo
<br> Zam? 955% \ 03235.<.> Sámwoi
<br> 122 333058.553 <z „$<
<br> &.čššmc.<.>
<br> Zam? ŠŠŠ?
<br> mošmš aš? „3 3 <m_mwm_a šama—
<br> ašm „& „% U_Q ĚŠĚO Om__8< _ mzcmmš _ _Qmm _UGWĚŠ _Šomšmomšš _AOOqašmM—i M_HcmmN—Ké—Aqmm o.N.m \ o.w.m
bez názvu
<.> v.m.o \.v.N.o wohv—š __Cwmztw _CmmEU—OOX 228_3922 „čím.—oa mot—>> _cwmĚw >>0v=mo 05350 „05 Ž „„ Š „g __Ěš až; ; Ě „mše 2238
<br> 532%,$me
<br> 535%,©
<br> >V_NN z> _mgmx.mo_>ocmmo._._EoI
<br> „\Šmšs 339.50 \ ŠŠŠ Ěwwz.|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+\+\+\+|+|+|+\+\+\+\+|+|+I+I+I+I+„
<br> | „ go; „\Uxčwxmbťl OŽÉWÉ ŠÉĚ
<br> „.:Noq _ĚmEN _BmEN maz.mš „EŠĚBŠ Ěmgm >o_m:mom
<br>.„o 23 E
<br> <.>,š;
<br> „ŽŠ ŽŠ
bez názvu
m.<.> m0 \ m.<.> NO možššmšašmseoox ŠŠŠ„%$ wežšmamšošo „ _ <.>
<br> 535%,© 532%,$me
<br> >V_NN z> _mgmx.mo_>ocmmo._._EoI
<br> „\Šmšs 339.50 \ ŠŠŠ Ěwwz
<br> ŽŠ? ooo_\„_\
<br> ĚŠ šmsž „%$
<br> ŠŠ ěĚŠ.<.> Ésžšm „ošš
<br> „ \\\\\\\\\ & \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
<br> „.<.> <.>,\x_ <.>
<br> 2: L \\\\\\ 11 <.>,12
<br> iii lunar-ill-nllulnď \ \ \ či? i :
bez názvu
+—+——+f+—+—+
<br> + + +
<br> +—+—+—»+—+
<br> +i
<br> <—v——<—=——<—=——<—q—
<br> lllllllllllllllll
<br> |||||||||||||| |||||||||||||| !1_; _____________________
<br> —._""-“= —— (*
<br> Měřítko: Projektovok Rostismv Slušný
<br> Rostískw Slušný
<br> 1:1000 „ 09/2018 Č.stavby ínv.: |v42fsoow23o
<br> Název stavby / objektu: /nvestor:
<br> Horní Tošanovice,kabel VN 22kV
<br> _--------5»'
<br> Název výkresu: Č.výkresu:
<br> Sokolská 137/45,75701 Valašské Meziříčí
<br> IČ: 286 28 250 DIČ: 0228628250 Celkov ' situační V ' kres “Djemkance'ářom Koordinačnísituačníyvýkres C.<.> 22 / C.<.> 32
bez názvu
F.m.o \ F.N.o mazat—A> _Cmmztw __CMNFIUu—oox m>m=wo „.a—8:9— w>o_v_o_o._n_ mot—>> _cmmzzw ČOV—EO OŠNŠNQ „oa sm „„ má „9
<br> 58%; o 535% $me šnmššgšsšdššžom
<br> Šum z> _mgmx 603832.E81 LEWÉŠ „BĚEQ \ ŠŠŠ Ěwmz
<br>.<.>.:on _ĚmEN _BMEN moč.aE.<.> BŠĚSŠ mcmgw >o_m_„_mom „E\ŠĚÉÉ „ožtmě
<br> í||Í||i\lAldllAldllA|1|IA|4IIA|GIIA|G|IA|Q\\A|4IIA|GI\IA|4|IA|4|IA|4||A|4|\IA|QIIA|GIIA|GIIA|GIIA|GIIA|ah\|\\4|4\li\\í\idíííwH\ÍŘMW
<br> A|a || Ald \l A|4 || A|a \\ A|4\\\\ď\\\\ \\ A|4 \\\\\\ \ \\\\\ ď \ Ald |\ \|\\\A|4\ \\\\ď\\I\\A|l\\\ \ \\\\\\\\\\\
<br> D|V||D|V\ID|VIID|VI|D|VIID|VIID|V\\DIVIID|VIIDIVI\D|V\\D|VIID|VI|D|VIID|Vl|b|VIl
<br> DIV\|n.lv||D|V||n.lv\\Dlv||o|v||D|V||D|V||DIVI|DIVI|D|VI\DIVIIDIVI|DIV|| ||DIVIl\D|V||DIVIIDIVI|D|VIIDIVI|DIVIIDIVI|D|VIIuIVI|DIVIID|VI|DIVIIDIVI\|b|V\\DIVI|DIVII BV\|D|VIIDV||D|VIIUV||olvllnv||D|V||FV||D|V||D|V||D|V||DIV||D|V|\ ||D|V|| \\
<br> a? „4%
<br> —+\+__
<br> +:
<br> \ ________________________________________::;Ššj______________ __________________________________:__________________
bez názvu
O B E C N Í Ú Ř A D H N O J N Í K,Hnojník č.222,739 53
stavební úřad
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OH/01808/2018/SÚ/Fi ČEZ Distribuce a.s <.>
<br> Teplická 874
405 02 Děčín
<br> V zastoupení:
ENPRO Energo s.r.o <.>
Sokolská 137
757 01 Valašské Meziříčí
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX
<br> ilona.filipcova@hnojnik.cz
<br>
<br>
DATUM: 30.1.2020
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Hnojník,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona v návaznosti
na zákon č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 29.6.2018 podal ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO
24729035,Teplická 874,405 02 Děčín,kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250 <,>
Sokolská 137,757 01 Valašské Meziříčí (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> č.1 /2020
<br> Horní Tošanovice,kabel VN 22kV (dále jen "stavba") na pozemcích parc.číslo - 600 zat.pl.<,>
422/17,422/18,428/6,428/7,428/15,436/1,437/4,1212/4,1212/2,497,1277/17,568/27,568/25 <,>
568/16,568/14,1092/3,1092/8,1092/9,872/6,872/3,953/5,872/7,1320/14,1292/1,1298/1 <,>
1319/2 v katastrálním území Nošovice,na pozemcích parc.číslo 342/7,342/8,341/1,812/1,332/1 <,>
834/4,325/44,834/2,833/3,833/2,834/1,832/5,832/3,791/16,309/3,827/5,831/3,831/17,837 v
katastrálním území Vojkovice,na pozemcích parc.číslo - 1704/2,1615/2,1703/1...

Načteno

edesky.cz/d/3883536

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Zveřejnění záměru   EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz