« Najít podobné dokumenty

Obec Osov - Příloha k návrhu z.ú, Výsledovka školy k 31. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k návrhu z.ú, Výsledovka školy k 31. 12. 2019
vÝxAz ZŠSKU A ZTRÁTY
<br> PŘŠŠPĚWGVÉ GRGANEZACE
<br> Zákšacžní škula & Mateřská škola Gsm,ůkres Beroun; 1ČO ?1961549; Dae—ov 93,26? 23 OSW
<br> Předmět čšnnastě: sestavený !( 31.12.2819 (v Kč,s přesnasží na dvě desetinná mísša)
<br> Právní forma: Zatim neurčena
<br> Úkamžix sestavení: %"! 22923 v 33:34
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Hšavni činnost Hospodářská Hěavní činnost Hospodářská činnost činnesi M.N Á K L A D '( (3 F.L K E M ?2 MS? 397359 234 822534) se 712 39,16 235 ŠBÉÁDG L Nákmďy z činnbstš ŠZ 424 195.416 234 872,68 '?0 618 MS,$G 235 masa ' 1 1129 521,43 424 253408 1 392 (539553 132 594,80
<br> 2.Spotřeba eneígae 160 895,30- š2á) 858323
<br> 3.Spotřeba iiných neskladovmeiných dodávek
<br> 4.Prodané zboží " 's.Aktivace dEsuhocš-Jbého majetku
<br> 5.Aáažšvace ečěznéhc majetku
<br> ? Zmena sram zásob vimim výroby &.Cpravy a udrží.-vání 91 034.39 150 10150
<br> 9.Cestcvné 8 450 GC Éš KT&C-0
<br> 1G.Nákšady na reprezentací 3 459.0;2 934.08
<br> 11.P.!(ÉÍVBCEE vnítmcrganzzačních služeb
<br> 12.Gsěamš stužby tma-179.13 451 6663?
<br> ?3.Mzdůvé nákšatšy 7 692 ?88.GC 61 36100 5 364 “532730 55 323,09 “m,Zákmné sociášnš psjtšišní 2 584 Game 2 145 432,30.;mé snuiámě ;mjišténí 30 349,95 25 592,30
<br> 16.„Zákonná socěáině nakiady 153 WAGO,“126 SHQD
<br> 17.Jiné.sos—jámě nákgady 24 542.90 42 36306
<br> 18.Daň sššničnš
<br> G'.Daň ; nemaynltosií
<br> 25,Jiné daně & pupšatky
<br> 22,Smšuvni pokuty & úmky z mediem!
<br> 23.Jiné pckuty a panáka ' 209,90
<br> 24.Dar—y- ajšná bezúpšamá předáni
<br> 25 Prcdamý mamma;
<br> 25.Manka & škody
<br> a?.Tvorba fandí.-
<br> 28.Odpisy dlauhzmcbém majetku
<br> 29.Prodaný dlnuhadqbý aehmctný malatek
<br> St:-.?rudaný Glauhadcný hmatný mag'etek
<br> 31.Pražané poza—nky
<br> 32.Tvorba & zúčtování Haza-w-
<br> 33.Tmrba & zúčtování apravných pošežek
<br> 3-43.Nákisdy ; vyřazených puhžeáávak
<br> %.Nakišdy z rifnbnéšm Giannadobéhc majáku 95 SŠBQG &% 250.00
<br> 35.03553115 náklady : čárincstš 242.05 43 ?T: EU 456 4.7430 13 <.>,Finančně nákiady ...

Načteno

edesky.cz/d/3883527

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz