« Najít podobné dokumenty

Obec Osov - Příloha k návrhu z.ú, Protokol o kontrole ve škole 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k návrhu z.ú, Protokol o kontrole ve škole 2019
Obec Osov se sídlem v Osově čp.108,267 25 Osov IČO: 00233692
<br> Protokol
<br> o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu Šlš odst.1 zákona č.I-320 / 2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na.© 12 zákona č.255/2012.Sb <.>,zákona o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů [dáie
<br> jen kontrola) zahájené dne 17.12.2019
<br> u Základní školy a Mateřské školy Osov,okres Beroun za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
<br> Kontrolní orgán: Obec Osov se sídlem v Úsově čp.108,zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun
<br> Kontrolující,pověření starostkou obce Osov Marcelou Čabounovou: XXXXXXXX XXXXXXXX,vedoucí kontrolnískupiny lng.XXXX XXXXXXX,členka kontrolní skupiny XXXXXX XXXXXXXX,člen kontrolní skupiny Kontrolovaná organizace: Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun
<br> Předmět kontroly: „neinvestiční příspěvek obce na činnost Základní školy a Mateřské školy Osov za rok 2019,smluvní vztahy a čerpání dotace v roce 2019“ podle 5 9,ve smyslu 5 11 odst.4 zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve změní pozdějších předpisů
<br> Dne 17.12.2019 byla zahájena veřejnosprávní kontrola na místě u kontrolované organizace.Zahájení kontroly provedla vedoucí kontrolní skupiny paní Bolinová dle 5 5 odst.2 zákona 255/2012 Sb <.>,o kontrole tím,že předložila pani Mgr.Soně Kocmanové pověření ke kontrole,vydané paní starostkou Marcelou Čabounovou <.>
<br> Ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Osov paní Mgr.XXXX XXXXXXXXX (dále jen ředitelka organizace) jako statutární zástupce,byla seznámena spověřením kontrolní komise spředmětem kontroly,soprávněními kontrolujících a s povinnostmi příspěvkové organizace <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2018 činil - 77.930,80 Kč.Na zasedání zastupitelstva obce Osov dne 25.6.2019 bylo schváleno čerp...

Načteno

edesky.cz/d/3883524

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz