« Najít podobné dokumenty

Obec Osov - Příloha k návrhu z.ú, tabulka - komentář

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k návrhu z.ú, tabulka - komentář
TABULKA č.4
<br> obec: Osov EČO: 99233592 Gkres : Beroun
<br> Komentář k roku 2019:
<br> (strucne zhodnocení finančního hospodaření,neplanovane výrazné příjmy a mimořádné výdaje oproti sehválenému rozpočtu,podstatne položky na podrozvahových účtech <,>
<br> zapojení mlmorozpočžových zdrojů)
<br> Zastupitelstvo Oboe Osov schválilo na rok 2019 eohodkový rozpočež,ve kterem se počítalo se zapojením zůstatku z minulých XXX do rozpočtu.Hlavním důvodem bylo plánované budovaní kanalizace a předpokíadanými vysokými vstupními naklady.Obec Osov ve spolupráci se sousedními opcemi Skřipel a Lážovšce once vytvořit kanalizační sít' sa společnou čšsžírnod odpadních vod.Pro pekdžečnéní tohožo záměru založily zmíněné obce DSO ŠANCE.Prozatím však je akce ve fázi přípravy projektu pro stavební řízení,proto v roce 201.9 činily výdeje Obce Osov na DSG ŠANCE pouze 29690,— Kč.Protože zároven daňové příjmy obce za rok 2019 byly vyšší,než plánoval rozpočet; nebylo třeba zapojil zůslatky minulých let.V roce 20í "? byl na koupi budovy čp.3 sjednán s Českou spořííeínopúver ve výši 2.200.000,»— Kč s fixní úrokovou sazbou ve výši 089% ročně,s termínem splažnosli do 205.202? a s měsíčními splážkarni ve výši 18.330.— Kč Tenžo úvěr obec pravidelné splácí.V roce 2017 byla na účet opce zaslána průtoková dotace pro ZŠ Oeov (ŠABLONY) ve výši 17082350 Kč,dotace byla následně přepoeíana na účet školy,v roce 2018 byla zaslána další čás-3+.dotace ve výši 13388240 Kč,konec realizace projekíu ze šablon byl k datu 31.8.20'í9,ale protože škola Osov zaiírnnerna schválenou závěrečnou zprávu: nevyplňuje se prozaíšm informace o šablonách ve finančním vypořádání Další dotaci ŠABLONY ll.ve výši 807.702; Kč přeposlaža obec PC) v prosinci 2019.Příjem z převodu daní loví vyšší oproti plánovanému rozpočtu zejména u daně z příjmů fyzických osoíz právnických osob,daně z přidané hodnožy a daně z nemovitostí.Co se týče výdajů,byly oproti echválenémo rozpočtu významněji navýšeny výdaje na osíaínš záležitostí kulžury,které ...

Načteno

edesky.cz/d/3883523


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz