« Najít podobné dokumenty

Obec Osov - Příloha k návrhu závěrečného účtu č.6 Zpráva o kontrole hospodaření obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k návrhu závěrečného účtu č.6 Zpráva o kontrole hospodaření obce
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR !NTERNÍHO AUDITU A KONTROLY _ Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZm084357/2019/KUSK Stejnopis č.% Cj.: 001263/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> OSOV
<br> IČ: 00233692 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Osov za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> " 22.04.2020
<br> ' 11.09.2019 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období: 01.01.2019 — 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Osov
<br> Osov 108
<br> 267 25 Osov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.(dne XX.X.XXXX)
<br> Zástupci obce: Marcela Cabounová - starostka Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Pověření k přezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,& 4 a % 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboruínterního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.O96538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou die ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na zá...

Načteno

edesky.cz/d/3883520

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz