« Najít podobné dokumenty

Obec Osov - Návrh Závěrečného účtu Obce Osov za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu Obce Osov za rok 2019
Gšea Gsm:
<br> Závěmčný Met za mk ÉMŠ návrh sesžavaný \; Kč ke dni 33322319
<br> na Záklšždě zákona č <.>,250/2000 Sim o fozpočmvých praviáíech,zveřejňuje Shea: OSW návrh Závěrečnéha účtu Gbce Úsov za mk 2M?
<br> $$$an © erganšzacš kienútškačnš čísíg 30233692
<br> “Název Obec Osov Úžice,šp čp MES (Jíme OSOV Pošía 267 25
<br> Kanžakžmš úáagše
<br> Tác—for; 311 584 256 &$ am“/,piš E—maii abecíáýosevgcz Web *MVWQSOWCZ
<br> Bůpiňujšcš údaje
<br> ?aněžní úsíav - Komerční banka,Česká.spořitelna ?očet obyvafzasl Ši 3É.š2.20i9 — 323
<br> Paša—t zasedání »- 6
<br> A wem? "sen 2' raccwánv ro rramem MUNIS ad 5; ošečnnsíi Triada s mě.s 110,š:;.!.-.:
<br> Úžasah závěfečnéha účžu
<br> Plnění m?:zpečm obce
<br> Financování
<br> Majewk
<br> Vyúčáování ůnančních vztahů (kraje,obce; DSC) & vnitřní.převoáy) Vyúčiwání žínančnšch vztahů (Siátní rozpočtem sáátní fondy a národní 53%) Finanční hospadažení zřízených PC) & hospoáařem' &; jejich majetkem 313mm 9 výs'šedku přezka) umání haspod ažení
<br> Osman? doašňujicí úďaje
<br> Závěrečný účct Obec Gaav za mk 2919
<br> Pěněnš mzpačtu abcs
<br> Údegše 0 pšnšní mzpačtu příjmů,výdajů a dalších žínančnish operací V úpíném čšeněnž půdía mzpučtové skladby jsou absažcny v přílohách: Výkaz Fin ?ÁZM k 3 % 322019,Výkaz zisku a ztráty % 31322519
<br> Razpšs ýiněnš daňgvých přššmů
<br> říamgmf Poiůžka "še—xt.%R %R Zůstaiek %ŠŘ %UR ŽŠÚUG 1m Daň z příjmů fyz.oseb pšacená plán:-š 900 030,99 z 513 9733.12 1 513 973,32 msm máma 00% 1112 Daň z příjmu Wx.osob placená.?eplm'n'šk ES 98039 4% 408,29 48 1308.29 29310 1%„00 0089 i 1 B Daň '! příjmu fyz.03011 \gfbímná,srážkma % 930,33 135 NBA? Ěšó 202,47 1 5 & „Šak 1591.39 90:00 “a ŠZ? Baf; zpříjmú prám osob 8% 808,38 ? 269 (522,32 1 26? 022,82 353,63 HŠQGU OČŠÚÚ E 122 'Žšaň z příjmů práv.1154190 za obce (3,00 23 949130 “23 943,33 (MBG 135,93 8900 E21 % Smí z gařida'né hodnoty ! 369 (3305/30 2 858 (33123 2 353 (33 Š „23 ŠSŠÉÉ 309183 (38% 2334- Odvody za odnětí půdy ze zem “půd.Fam (šířil (3.923 0,95) (LGS %OOJŠ...

Načteno

edesky.cz/d/3883514

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz