« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Veřejná vyhláška-oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška oznámení.pdf (1.48 MB)
Obecní ú $““: Nová Ves u Štětce M: 21.04.zna
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
<br> odbor stavebního úřadu a územního plánov náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Č.j.: MSNS/4809/2020/OSÚaÚP-2 manualu/sms
<br> “' ': "l“,D'S.“| ata řasa? 1 'llgílllilllilllllll!L'LL'L'lll E-mail: kuczawska © svetlanscz
<br> Ve Světlé nad Sázavou dne: 20.4.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> ČEZ Distribuce,3.5 <.>,IČO 2472903s,Teplická 87418,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2,zastupuje: MONTPROJEKT,a.s <.>,ICO 28494032,XXXXXXX z Pardubic XXXX,XXX XX Pardubice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 9.3.2020 Žádost o vydání územmbo rozhodnutí o umístění stavby: Světlá n/S <.>,výměna TS č.0284,vedení knn
<br> na pozemcích parc.č.1211 1656.1235/1 v katastrálním území Nová Ves u Světlé nad Sázavou.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje: SO 01 - výstavba kabelového vedení nn l kV
<br> — 2.nové trafostanice povede nové kabelové vedení l-AYKY-J 3x24+l20 mm2 v kraji pole po pozemku parc.č.1217 až do místa stávající trafostanice HB 284,kde bude vedení ukončeno v novém kabelovém plastovém pilíři typu SR402.Z nového pilíře povede nový kabelový přívod do nového elektroměrověho rozvaděče,který bude umístěn vedle nového distribučního pilíře,do rozvaděče se zapojí stávající měřené kabelové vývody směr skládka a sběrný dvůr.Kabelová skříň typu SR bude uzemněna páskou FeZn o délce 50 m <.>
<br> SO 02 - výstavba nové jednosloupové trafostanice 22/0,4kV
<br> - Jako náhrada za zrušenou trafostanici bude v kraji pozemku parc.č.1217 postavena nová jednosloupová trafostanice (HB 1313 SVĚTLÁ SBĚRNÝ DvůR),která se připojí ze stávajícího vedení vn 22kV na odbočném příhradovém stožáru č.23.Nová jednosloupová trafostanice bude postavena cca 12 m od stávajícího stožáru č.23.Trafostanice bude umístěna na novém betonovém sloupu 10,5m/t5kN a osazena novým transformátorem 22/0,4kV o výkonu 160kVA.Na trafostanici...

Načteno

edesky.cz/d/3883490

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz