« Najít podobné dokumenty

Obec Běstvina - Usnesení z jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běstvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu
OBEC BĚSTVINA
<br> Běstvina 29,538 45 Běstvina e-mai]_ 5_.<.> __r.<.> ;.<.> <.>,tel.: 469 662 106,739 073 098
<br> datová schránka: u4dbpe9
<br> USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Běstvina,konaného dne 29.dubna 2020 od 17.00 hodin na oÚ Běstvina
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> Schvaluje:
<br> 1/2/20 ověřovatele zápisu ing.Jiřího Svobodu a Ing.XXXXXXXX XXXXXX,jako zapisovatelku Ing.Zdeňku Brožkovou
<br> X/X/XX program zasedání dle přílohy
<br> 312/20 závěrečný účet obce Běstvina za rok 2019
<br> 4/2/20 hospodaření obce Běstvina za rok 2019 bez výhrad
<br> 5/2/20 a souhlasí s hospodářským výsledkem obce Běstvina za rok 2019 bez výhrad
<br> 6/2/20 hospodářský výsledek Mateřské školy Běstvina za rok 2019 bez výhrad
<br> 7/2/20 převedení výsledku hospodaření roku 2019 Mateřské školy Běstvina ve výši 50.519,91
<br> Kč do rezervního fondu MŠ
<br> 8/2/20 účetní závěrku obce Běstvina za rok 2019
<br> 9/2/20 účetní závěrku MŠ Běstvina za rok 2019
<br> 10/2/20 inventarizaci obecního majetku obce Běstvina k 31.12.2019 dle zápisu z inventarizací včetně pohledávek a závazků
<br> 11/2/20 žádost Základní školy a Mateřské školy Maleč,| |:Č 71001735 0 příspěvek na dopravu žáků na PLV v roce 2020 pro žáky žijící v obci Běstvina,ve výši 200 Kč včetně smlouvy o poskytnutí dotace (příspěvku) z rozpočtu obce,která je součástí zápisu zjednání zastupitelstva
<br> 12/2/20 žádost ČRS MO Běstvina o příspěvek na zajištění pořádání akce „dětské rybářské závody na přehradě vPařížově“ v roce 2020 ve výši 3.000 Kč,včetně smlouvy o poskytnutí dotace (příspěvku) zrozpočtu obce,která je součástí zápisu zjednání zastupitelstva
<br> 13/2/20 podmínky pro individuální žádosti o příspěvek na vodní zdroj vnemovitostech v místní části Rostejn: žadatel doloží stavební povolení a kolaudační souhlas se stavbou,žadatel má trvalý pobyt v nemovitosti,ke které se žádost o příspěvek vztahuje,žadatel doloží dokiady o nákladech na pořízení vodního zdroje,které nebudou vystaveny před datem 1.1.2016,výše příspěv...

Načteno

edesky.cz/d/3883484

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běstvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz