« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Tošanovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
*MMFMX0183PW7*
<br>
<br> IČO: 00296643,DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště Radniční 1148,Frýdek
<br> Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 150552/2019
Spisová značka: MMFM_S 17510/2019/ODaSH/Vrb
Vyřizuje: XXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: vrbica.jan@frydekmistek.cz
Datum: 01.10.2019
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Magistrát města Frýdku Místku,podle § 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s rozšířenou
působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
přenesenou působnost stanovenou § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě
návrhu firmy DAVOZ ZNAČKY s.r.o <.>,se sídlem 743 01 Bítov 106 zastupující společnost
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,Oblast Ostrava,sídlem
Suvorovova 538,742 42 Šenov u Nového Jičína,po projednání s odborem dopravy a chytrého
regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a po projednání s dotčeným orgánem Policie
ČR č.j.: KRPT-223131-2/ČJ-2019-070208 dne 25.09.2019 podle § 77 odst.1 písm.c),odst.3 a
odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
<br>
na silnici I/68 a III/4761 a dotčených MK v k.ú.Horní Tošanovice a v k.ú.Hnojník z důvodu
uzavírky místní komunikace v rámci stavby „Oprava MK,Horní Tošanovice“ a vyznačení
objízdné trasy za těchto podmínek:
<br>
<br>
<br>
<br> Termín provádění prací : říjen 2019 - listopad 2019
<br>
<br>
<br>
- podle rozdělovníku -
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3883476

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz