« Najít podobné dokumenty

Obec Pocinovice - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pocinovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Klatovy Odbor dopravy _ dopravní úřad pracoviště Mayerova 130
<br> Č.j.: OD/9832120le Vyřizuje: Dubský Tel.: 376 347 491 jdubsky©muktcz Datum: 6.5.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 5.5.2020 podaného společností IMOS Brno,a.s <.>,Olomoucká 174,627 00 Brmo,IČ 25333257,zastoupená společností SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,Plzeňská 6667,330 21 Líně,IČ 25229761,po předchozím projednání s dotčeným orgánem — Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,Územní odbor Domažlice,Dopravní inspektorát Domažlice ze dne 6.11.2019,č.j.KRPP-148596—1/ČJ—2019—030106 podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na sil.č."1192 III191,III/1924 v působnosti ORP Klatovy při použití následujících dopravních značek a dopravního zařízení:
<br> na uvedených komunikacích budou osazeny dcpravni značky dle schématu DIO,které je přílohou tohoto stanovení,pro zabezpečení úplné uzavírky silnice č."1192 v Pocinovicích pro vozidla nad 3,5t a stanovení objízdné trasy <.>
<br> v termínu: od 01.07.2020 do 30.09.2020 Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky související se značením objízdné trasy z důvodu úplné uzavírky provozu na silnici č."1192 v Pocinovicích budou instalovány - změněny bezprostředně před termínem pro stanovení PUP na výše uvedených silnicích <.>
<br> 2.Vzájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".Použité dopravní značky budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou s...

Načteno

edesky.cz/d/3883470

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pocinovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz