« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny územního plánu Adamov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
<br> pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br>
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
SSMBK35029/20
19-SÚ/Ře -
35029/2019-
SÚ/Ře
<br> SMBK 18375/2019 SÚ/Ře
<br> Naše čj.: MBK 23947/2020
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.arch.Zita Řehůřková
<br> Tel.: 516 775 712
<br> E-mail: rehurkova@blansko.cz
<br> ID XXX.schránky: ecmbXXX
<br>
<br> Datum: XX.05.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV,OZNAČENÉ AD15 <,>
POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM ZPŮSOBEM
<br>
Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu v
Blansku,jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.1,zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (dále též "stavební zákon") v platném znění,který vede
podle § 55b stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád) řízení o vydání
změny Územního plánu Adamov,označené Ad15 (dále „Návrh změny“),oznamuje jednotlivě
městu Adamov,dotčeným orgánům,krajskému úřadu a sousedním obcím,konání opakovaného
veřejného projednání Návrhu změny <.>
<br> Opakované veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 25.06.2020 ve 14h ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu v Adamově,Pod Horkou 2,za účasti zpracovatele Institutu
regionálních informací,s.r.o <.>,jehož zástupce provede odborný výklad <.>
<br> Obsah změny Ad15: Změna podmínek prostorového uspořádání
<br> Na základě Vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny Ad15 pořizovatel došel k závěru,že
je nutné změnu Ad15 opakovaně projednat a to z důvodu uplatnění nesouhlasného stanoviska
dotčeného orgánu MěÚ Blansko,odbor životního prostředí z hlediska zájmů chráněných zákonem
č.289/1995 Sb <.>,o lesích,ve znění pozdějších předpisů a dále uplatnění požadavků na úpravy
výroku uplatněných Odborem ochrany územních zájmů,Sekce nakládání s majetkem,Ministerstvo
obrany,v souladu se z...
Opakované veřejné projednání návrhu změny územního plánu Adamov
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
<br> pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br>
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
SSMBK35029/20
19-SÚ/Ře -
35029/2019-
SÚ/Ře
<br> SMBK 18375/2019 SÚ/Ře
<br> Naše čj.: MBK 23947/2020
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.arch.Zita Řehůřková
<br> Tel.: 516 775 712
<br> E-mail: rehurkova@blansko.cz
<br> ID XXX.schránky: ecmbXXX
<br>
<br> Datum: XX.05.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV,OZNAČENÉ AD15 <,>
POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM ZPŮSOBEM
<br>
Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu v
Blansku,jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.1,zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (dále též "stavební zákon") v platném znění,který vede
podle § 55b stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád) řízení o vydání
změny Územního plánu Adamov,označené Ad15 (dále „Návrh změny“),oznamuje jednotlivě
městu Adamov,dotčeným orgánům,krajskému úřadu a sousedním obcím,konání opakovaného
veřejného projednání Návrhu změny <.>
<br> Opakované veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 25.06.2020 ve 14h ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu v Adamově,Pod Horkou 2,za účasti zpracovatele Institutu
regionálních informací,s.r.o <.>,jehož zástupce provede odborný výklad <.>
<br> Obsah změny Ad15: Změna podmínek prostorového uspořádání
<br> Na základě Vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny Ad15 pořizovatel došel k závěru,že
je nutné změnu Ad15 opakovaně projednat a to z důvodu uplatnění nesouhlasného stanoviska
dotčeného orgánu MěÚ Blansko,odbor životního prostředí z hlediska zájmů chráněných zákonem
č.289/1995 Sb <.>,o lesích,ve znění pozdějších předpisů a dále uplatnění požadavků na úpravy
výroku uplatněných Odborem ochrany územních zájmů,Sekce nakládání s majetkem,Ministerstvo
obrany,v souladu se z...

Načteno

edesky.cz/d/3883338

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz