« Najít podobné dokumenty

Město Horní Cerekev - Zápis z 10.zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horní Cerekev.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis z 10.zastupitelstva.pdf (6.3 MB)
Město Horní Cerekev
<br> kraj Vysočina
<br> Zápis a usnesení 10.zasedání zastupitelstva města konané dne 11.5.2020
<br> 10.zasedání zastupitelstva města Horní Cerekev zahájil starosta města XXXXX XXXXX v XX.XX hodin.Přivítal členy zastupitelstva & spoluobčany.Konstatoval,že je přítomno 14 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je tak usnášení schopné <.>
<br> Přítomni: p.XXXXX XXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXX DiS <.>,pí.XXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,pí.XXXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,p.XXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXX,p.XXXXX XXXXXX,p.Vladislav Smejkal,p.XXXXXXXX XXXX,pí.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluven: p.<.> liří Benda DiS <.>
<br> + 12 občanů doloženo prezenční listinou
<br> Starosta města předložil navržený program <.>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Schválení programu 10.2asedání zastupitelstva <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> 3.Projednání účetní závěrky MŠ Horní Cerekev a přehled čerpání provozního příspěvku za rok 2019 <.>
<br> 4.Projednání účetní závěrky ZŠ Horní Cerekev a přehled čerpání provozního příspěvku za rok 2019 <.>
<br> 5.Seznámení se s podklady účetní závěrky města Horní Cerekev a stavem účtů za rok 2019 <.>
<br> 6.Seznámení se s inventarizační zprávou kinventarizaci majetku Horní Cerekve k 31.12.2019 <.>
<br> 7.Projednání meziúčetní závěrky MŠ Horní Cerekev a seznámení se s průběhem čerpání provozního příspěvku za LG.2020 <.>
<br> 8.Projednání meziúčetní závěrky ZŠ Horní Cerekev a seznámení se s průběhem čerpání provozního příspěvku za LQ.2020 <.>
<br> 9.Projednání meziúčetní závěrky města Horní Cerekev za LG.2020 a seznámení se se stavem účtů k 31.3.2020 <.>
<br> 10.Projed nání Veřejnoprávní smlouvy č.V5 2020/ 11 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Horní Cerekev za rok 2020 mezi městem Horní Cerekev a Diecézní charitou Brno <.>
<br> 11.Projednání Veřejnoprávní smlouvy č.VS 2020/7 o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města Horní Cerekev za rok 202...

Načteno

edesky.cz/d/3883333

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horní Cerekev      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz