« Najít podobné dokumenty

Obec Šilheřovice - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - radiolokátor Stará Ves nad Ondřejnicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šilheřovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
<br> oddělení státního dozoru Olomouc Dobrovského 6,Olomouc,PSČ 771 11,datová schránka x2d4xnx
<br> Váš dopis zn <.>
<br> Ze dne:
<br> Příloha k čj.MO 121513/2020-115001
<br> Sp.zn.SpMO 26742/2019-121601
<br> Vyřizuje Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXX dle rozdělovníku Telefon XXX XXX XXX
<br> Mobil XXX 204 260
<br> E—mail: oeratovadňf'armvcz
<br> Datum: 14.května 2020
<br>,VEŘEJVNÁ VYHLÁŠKA NAVRH OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle (5 15 odst.1 písm.a) zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s ustanovením ?; 43 zákona číslo 49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o civilním letectví"),pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich ochranná pásma,a v souladu s ustanovením & 172 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) zřizuje podle 5 37 zákona o civilním letectví ochranné pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí (dále jen „OP“) <.>
<br> Specifikace OP radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí:
<br> Umístění radiolokátoru: Stará Ves nad Ondřejnicí
<br> Chráněné LPZ: Primární radiolokátor (PSR) Stará Ves nad Ondřejnicí
<br> Provozovatel LPZ: Armáda České republiky
<br> Výška spodní hrany antény primárního radaru: 278,53 m pr
<br> Kraj: Moravskoslezský (CZOSO)
<br> Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí (598739)
<br> Katastrální území: Stará Ves nad Ondřejnicí (753947)
<br> Parcelní číslo: 1863/1
<br> Souřadnice točné osy radaru:
<br> Souřadnicový systém
<br> WGSS4 (G873) epocha l999.4 S-J TSK
<br> B L Y X
<br> 490 429 54,72“ __ 18(3 10,53,90" 479 000,00 1 114 273,51
<br> Příloha k čj.MO 121513/2020-11500...

Načteno

edesky.cz/d/3883221

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šilheřovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz