« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Jičín - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - radiolokátor Stará Ves nad Ondřenicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
<br> odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
oddělení státního dozoru Olomouc
<br> Dobrovského 6,Olomouc,PSČ 771 11,datová schránka x2d4xnx
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne:
Příloha k čj <.>
Sp.zn <.>
<br>
MO 121513/2020-1150Ol
SpMO 26742/2019-1216Ol
<br>
<br>
Vyřizuje Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXX dle rozdělovníku
Telefon XXX XXX XXX
Mobil
E-mail:
<br> 602 204 260
geratovad@army.cz
<br>
<br>
<br> Datum: 14.května 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo obrany jako speciální stavební úřad (dále jen „úřad“) podle § 15 odst.1 písm.a)
zákona číslo 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s ustanovením § 43 zákona číslo
49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o civilním letectví"),pro vojenská letiště,vojenské letecké stavby a jejich ochranná
pásma,a v souladu s ustanovením § 172 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen
„správní řád“) zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranné pásmo vojenského
leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí (dále jen „OP“) <.>
<br> Specifikace OP radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí:
Umístění radiolokátoru: Stará Ves nad Ondřejnicí
Chráněné LPZ: Primární radiolokátor (PSR) Stará Ves nad
Ondřejnicí
Provozovatel LPZ: Armáda České republiky
Výška spodní hrany antény primárního radaru: 278,53 m Bpv
Kraj: Moravskoslezský (CZ080)
Obec: Stará Ves nad Ondřejnicí (598739)
Katastrální území: Stará Ves nad Ondřejnicí (753947)
Parcelní číslo: 1863/1
<br> Souřadnice točné osy radaru:
<br> Souřadnicový systém
WGS84 (G873) epocha 1999.4 S-J TSK
<br> B L Y X
49° 42’ 54,72” 18° 10’ 53,90” 479 000,00 1 114 273,51
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha k čj.MO 121513/2020-1150Ol
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3883159

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Starý Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz