« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - 80/2020 Záměr č. 02B/05/2020 a výzva k podání přihlášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80_2020
MĚSTO HOŘICE
<br> náměstí Jiřího z Poděbrad 342,PSČ: 508 19 Hořice,IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411,fax: 493 623 183,e-mail: mestugadíďji;o_r;_pe_._org
<br> oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č.RMI1 01112020 2 20.05.2020 a v souladu s čl.6.Vnitřní směrnice &.VSI30 vydání č.6 pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice <,>
<br> ZÁMĚR č.uma/0512020 pronájmu startovacího bytu pro mladé rodiny
<br>,„ “BYT č.6.<.>,NAM.JIRIHO Z PODEBRAD č.p.153 V HORICICH
<br> a současně vypisuje
<br> VÝZVU NA PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK do řízení na pronájem startovacího bytu pro mladé rodiny
<br>,„ „BYT č.6.<.>,NAM,JIRIHO Z PODEBRAD č.p.153 V HORICICH
<br> Jedná se o pronájem bytu vel.2 + 1,o celkové výměře 69,50 m2,z toho pokoj 17,30 m2,pokoj 11,80 rn2 a kuchyň 8,50 m2,byt standard v 3.nadzemním podlaží domu.Byt neodpovídá podmínkám vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecních technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.Součástí bytu je předsíň,koupelna,WC,komora,balkon a sklep.Byt je vybaven těmito zařizovacími předměty: 1x kuchyňská linka,3x poměrový indikátor Vl PA a 2x vodoměr.Vytápění je ústřední.Byt se nachází v budově č.p.153,nám.Jiřího z Poděbrad,Hořice,stavba stojí na pozemku st.p.č.276,zapsaném na LV č.10001 katastrální území Hořice v Podkrkonoší,zapsaný u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,katastrální pracoviště v Jičíně <.>
<br> Mě5|ční nájemné 1-3 rok 2.542,- Kč Měsíční nájemné 4 rok 4.382,- Kč
<br> Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 03.06.2020 v 15,00 hod.- 15,15 hod.10.06.2020 V 15,00 hod.-15,15 hod <.>
<br> přímo na místě <.>
<br> Nájemní smlouva s úspěšným uchazečem bude uzavírána na dobu 4 let bez možnosti dalšího prodloužení.Pro první 3 roky nájmu budou nájemci platit zvýhodněné nájemné dle Vnitřní směrnice města VS/30 + energie a poslední (čtvrtý) rok budou hradit obvyklé nájemné stanovené jako minimální výše nájemného pro případ výběrového řízení + energie.Po uplynutí 4 let jsou nájemci povinni byt odevzdat pronajímatel...

Načteno

edesky.cz/d/3883143

Meta

EIA   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz