« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - 79/2020 Záměr č. 03B/05/2020 a nabídkové řízení č. 03B/05/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

79_2020
©
<br> MĚSTO HOŘICE
<br> náměstí Jiřího z Poděbrad 342,PSČ: 508 19 Hořice,IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411,fax: 493 623 183,e-mail: mesturathoricaorg
<br> oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č.RMI12I1112020 z 20.05.2020 a v souladu s čl.5.Vnitřní směrnice č.VSI30 vydání č.6 pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice <,>
<br> ZÁMĚR č.oss/0512020 pronájmu bytu výběrovým řízením.„ „BYT č- 4.<.>,NAM.JIRIHO Z PODEBRAD C.P.153 V HORICICH
<br> a současně vypisuje
<br> NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č.03310512020 na právo uzavřít nájemní smlouvu na
<br>,„ BYVT č.4.<.>.<.>,NAM.JIRIHO Z PODEBRAD C.P.153 V HORICICH
<br> Jedná se o pronájem bytu vel.3 + 1,o celkové výměře 74,70 m2,z toho pokoj 19,00 m2,pokoj 13,60 m2,pokoj 11,30 m2 a kuchyň 9,80 m2,byt standard v 3.nadzemním podlaží domu.Byt neodpovídá podmínkám vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecních technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.Součástí bytu je předsíň,koupelna,WC,spíž,balkón a sklep.Byt je vybaven těmito zařizovacími předměty: 1x vestavěná skříň,5x poměrová indikátor VlPA a 2x vodoměr.Vytápění je ústřední.Byt se nachází v budově č.p.153,nám.Jiřího z Poděbrad,Hořice,stavba stojí na pozemku st.p.č.276,zapsaném na LV č.10001 katastrální území Hořice v Podkrkonoší,zapsaný u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,katastrální pracoviště v Jičíně <.>
<br> Minimální měsíční nájemné 5.013,- Kč
<br> Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 03.06.2020 v 15,15 hod.- 15,30 hod.10.06.2020 v 15,15 hod.- 15,30 hod <.>
<br> přímo na místě <.>
<br> Podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (3 let s možností obnovování nájemní smlouvy) pro vítěze nabídkového řízení bude složení jistoty dle ustanovení 52254 občanského zákoníku,a to ve výši trojnásobku navrženého smluvního měsíčního nájemného před jejím podpisem <.>
<br> Podmínky účasti zájemce v nabídkověm řízení:
<br> občanství ČR nebo občan státu EU nebo občan jiného státu s platným povolením k trvalému pobytu na území ČR <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3883142

Meta

EIA   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz