« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - 79/2020 Záměr č. 03B/05/2020 a nabídkové řízení č. 03B/05/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

79_2020
©
<br> MĚSTO HOŘICE
<br> náměstí Jiřího z Poděbrad 342,PSČ: 508 19 Hořice,IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411,fax: 493 623 183,e-mail: mesturathoricaorg
<br> oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č.RMI12I1112020 z 20.05.2020 a v souladu s čl.5.Vnitřní směrnice č.VSI30 vydání č.6 pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice <,>
<br> ZÁMĚR č.oss/0512020 pronájmu bytu výběrovým řízením.„ „BYT č- 4.<.>,NAM.JIRIHO Z PODEBRAD C.P.153 V HORICICH
<br> a současně vypisuje
<br> NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č.03310512020 na právo uzavřít nájemní smlouvu na
<br>,„ BYVT č.4.<.>.<.>,NAM.JIRIHO Z PODEBRAD C.P.153 V HORICICH
<br> Jedná se o pronájem bytu vel.3 + 1,o celkové výměře 74,70 m2,z toho pokoj 19,00 m2,pokoj 13,60 m2,pokoj 11,30 m2 a kuchyň 9,80 m2,byt standard v 3.nadzemním podlaží domu.Byt neodpovídá podmínkám vyhlášky č.398/2009 Sb.o obecních technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.Součástí bytu je předsíň,koupelna,WC,spíž,balkón a sklep.Byt je vybaven těmito zařizovacími předměty: 1x vestavěná skříň,5x poměrová indikátor VlPA a 2x vodoměr.Vytápění je ústřední.Byt se nachází v budově č.p.153,nám.Jiřího z Poděbrad,Hořice,stavba stojí na pozemku st.p.č.276,zapsaném na LV č.10001 katastrální území Hořice v Podkrkonoší,zapsaný u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,katastrální pracoviště v Jičíně <.>
<br> Minimální měsíční nájemné 5.013,- Kč
<br> Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 03.06.2020 v 15,15 hod.- 15,30 hod.10.06.2020 v 15,15 hod.- 15,30 hod <.>
<br> přímo na místě <.>
<br> Podmínkou uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (3 let s možností obnovování nájemní smlouvy) pro vítěze nabídkového řízení bude složení jistoty dle ustanovení 52254 občanského zákoníku,a to ve výši trojnásobku navrženého smluvního měsíčního nájemného před jejím podpisem <.>
<br> Podmínky účasti zájemce v nabídkověm řízení:
<br> občanství ČR nebo občan státu EU nebo občan jiného státu s platným povolením k trvalému pobytu na území ČR <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3883142

Meta

EIA   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Hořice
16. 09. 2020
16. 09. 2020
14. 09. 2020
14. 09. 2020
14. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz