« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - 78/2020 Záměr č. 02N/05/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78_2020
MĚSTO HOŘICE
<br> náměstí Jiřího z Poděbrad 342,PSČ 508 19 Hořice,IČ 002 71 560 tel.492 105 411,fax: 493 623 183,e-mail: mesturadgžwom ? of;
<br> ZÁMĚR číslo 02N/05/2020
<br> Hořice,18.května 2020
<br> Město Hořice zveřejňuje podle 5 39 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,Z á m ě r prodat jednotku číslo 1665/41 dílna nebo provozovna (obuvnická dílna) v budově Hořice,č.p.1665,byt.dům,LV 3769,na parcele St.2523,LV 3769,zastavěná plocha a nádvoří,nacházející se v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší,která je zapsána na listu vlastnictví č.5082 u Katastrálního
<br> úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín <.>
<br> Město zamýšlí tuto jednotku prodat přednostně Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Pod Lipou 1665,50801 Hořice,IČ: 25966588,které je potřebuje ke své činnosti jako společně prostory vlastníků bytových jednotek,za kupní cenu dle znaleckého posudku 118.640 Kč <.>
<br> Zájemci o prodej se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být
<br> doručeny městskému úřadu v termínu do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru <.>
<br> XXXX XXXXXXX v.r.ffi-r;-
<br> starosta města Hořice
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 2 2 415— 2920 Sejmuto z úřední desky dne:
<br>.- u „.<.> _ F.“ »V v_n- <.>,::.l-c-J'Š,- -,-_'.'- _-.„.<.>,' “,&—,__ p.<.> -„_ in,-„m Ér „+3 _ C:,<.> : „ <.>
<br> odbor “hospodářský /
<br> „g- &%
<br> v:
<br> ilo

Načteno

edesky.cz/d/3883140


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz