« Najít podobné dokumenty

Obec Bělov - Zpravodaj sociálního bydlení »

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpravodaj sociálního bydlení (4)
ZPRAVODAJ
<br>
č.2 / 2018
<br> Vážené čtenářky,vážení čtenáři <,>
<br> dovolte mi,abych Vás uvítala při čtení již
čtvrtého vydání Zpravodaje sociálního bydlení
vydávaného Ministerstvem práce a sociálních
věcí v rámci projektu Podpora sociálního
bydlení <.>
<br> Velice mě těší,že projekty sociálního bydlení
získávají pozitivní ohlas jak u místních
samospráv,tak i u odborné veřejnosti
či za hranicemi ČR.Nejžhavější novinkou je
postup projektu Ostravy („Koncepce bydlení a
její pilotní ověření ve městě Ostrava“) mezi pět
finalistů v rámci soutěže RegioStars 2018
o nejlepší evropský projekt podporovaný
politikou soudržnosti EU.Je evidentní,že
bydlení a obzvláště výstavba bydlení pro
potřebné je celosvětovým tématem,což
potvrzuje vítěz prestižní ceny Světový podnikatel
roku,kterým se stal brazilský developer Rubens
Mein.Tento stavitel se zaměřil na zmírnění
sociálních nerovností výstavbou
nízkonákladových bytů.S jeho vizí nelze než jen
souhlasit: „Náš byznys není XXX o ekonomickém
růstu a vytváření příjmů.ale také o sociálním
rozvoji.Mým posláním je dávat lidem domov <,>
protože to je nejdůležitější věc pro rodiny po
celém světě.“
<br>
Nyní však zpět do ČR – obec Křižánky,nejmenší
spolupracující obec v projektu Podpora
sociálního bydlení,byla oceněna Národní sítí
zdravých měst ČR (NSZM) za svůj projekt
„Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení v obci Křižánky“.Za své
aktivity získala tzv.„kulaté razítko“ jako ocenění
dobré praxe,kdy sociální prací a dalšími
aktivitami podporuje své občany (více
v příspěvku od NSZM níže ve Zpravodaji) <.>
<br> Mezi další oceněná města patří Brno se svým
projektem Rapid Re-Housing,jenž se
zabývá zabydlováním rodin ohrožených
bezdomovectvím.Projekt získal ve Vídni
prestižní evropskou cenu SozialMarie v oblasti
sociální inovace.Přestože součástí projektu
MPSV Podpora sociálního bydlení je jiný projekt
Brna – „Pilotní testování koncepce sociálního
bydlení v Brně“,ukazuje se,že součinnost
těchto dvou projektů v moravské metrop...
Zpravodaj sociálního bydlení (3)
ZPRAVODAJ
<br> č.1 / 2018
<br> Vážené čtenářky,vážení čtenáři <,>
<br> jsem velmi potěšen,že Vás mohu
prostřednictvím třetího vydání Zpravodaje
sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních
věcí přivítat v novém roce 2018 a popřát Vám
do něj mnoho úspěchů,pohody a hlavně zdraví <.>
<br> V nejnovějším čísle Zpravodaje se mimo
jiné seznámíte se zkušenostmi z oblasti
snižování energetické chudoby ve Skotsku <,>
a to prostřednictvím rozhovoru s Donnou
McLean,expertkou na tuto problematiku <.>
<br>
Rozhovor vznikl při příležitosti workshopu,který
se uskutečnil 30.listopadu 2017 v Pardubicích
a byl pořádán v rámci projektu Podpora
sociálního bydlení.Celý workshop pojednával
právě o tématu energetické chudoby a stavu této
problematiky primárně v České republice <.>
<br> Aktuální číslo Zpravodaje dále pokračuje v cyklu
rozhovorů s obcemi,zapojenými do projektu
Podpora sociálního bydlení a pilotujícími systém
sociálního bydlení v České republice.V tomto
čísle Vás se svou situací seznámí obce
Pardubice,Brno a Křižánky <.>
<br> K nahlédnutí Vás dále čeká soubor několika
analýz,věnujících se předně tématům jako jsou
rodiny a děti,zdraví obyvatel v azylových
domech a hospodaření s energiemi.Mimo jiné
zde také zveřejňujeme materiál,který byl vydán
Sítí ekologických poraden STEP.Jedná se
o publikaci s názvem “Úspory v domácnosti –
rady,jak zdravě bydlet a ušetřit“ a jako taková je
určena nejen přímo znevýhodněným lidem <,>
ale i široké veřejnosti <.>
<br> Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné
a obohacující čtení.Doufám,že informace
z oblasti sociálního bydlení,obsažené v tomto
Zpravodaji,shledáte zajímavými a přínosnými <.>
<br> S pozdravem
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Dis <.>
ředitel odboru sociálních služeb <,>
<br> sociální práce a sociálního bydlení
Ministerstva práce a sociálních věcí
<br> VÝZVA
<br>
Sociální bydlení v České republice: Otázky,výzvy a úskalí (Díl I)
<br>
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Podpora sociálního bydlení zveřejňuje
Výzvu pro ...
Zpravodaj sociálního bydlení (2)
ZPRAVODAJ
<br> č.2 / 2017
<br> Vážené čtenářky,vážení čtenáři <,>
<br> dovolte mi,abych Vás srdečně pozdravil
a podotkl,že mne velmi těší,že svým úvodním
slovem mohu přispět ke druhému vydání
Zpravodaje sociálního bydlení Ministerstva práce
a sociálních věcí <.>
<br> V aktuálním čísle Zpravodaje naleznete
informace o otevření nového Kontaktního centra
projektu „Sociální bydlení – metodická
a informační podpora v oblasti sociálních agend“ <,>
o analýzách k tématu sociálního bydlení
a sociálního začleňování a především
Vám představíme novinky a aktivity vztahující
se k sociálnímu bydlení v obcích zapojených do
projektu Podpora sociálního bydlení <.>
<br> Toto číslo zahajuje cyklus,v němž Vám
představíme podobu podpory bydlení v obcích <,>
které společně s projektem Podpora sociálního
bydlení pilotují zavádění systému sociálního
bydlení na základě Koncepce sociálního bydlení
České republiky 2015-2025.Záměr tohoto cyklu
je především informovat Vás,čtenářky a čtenáře
zpravodaje,o konkrétním dění v obcích <.>
Postupně se tedy v jednotlivých číslech
Zpravodaje seznámíte se všemi šestnácti
obcemi <.>
<br> Výše zmíněná Koncepce sociálního bydlení
obsahuje několik strategických cílů a jedním
z nich je také přijetí zákona o sociálním bydlení
a o příspěvku na bydlení,jenž byl mimo jiné
zmíněn v prvním vydání tohoto Zpravodaje.Jeho
návrh připravený MPSV,jak jistě víte,schválila
vláda 8.března 2017 usnesením č.163,avšak
předloha jako celek zatím nebyla schválena
z důvodu několikanásobného přerušení během
prvního čtení,které v Poslanecké sněmovně
začalo 11.dubna.Nicméně,i když se zákon
v tomto volebním období neschválil,pozitivní je
fakt,že o nutnosti zavedení sociálního bydlení se
začalo veřejně hovořit,ať už ve veřejném nebo
politickém diskurzu <.>
<br> Hlavním záměrem návrhu zákona bylo
zvýšit dostupnost bydlení pro lidi
v bytové nouzi a zajistit obcím finanční podporu
pro sociální práci a investice do rozvoje bytového
fondu.Návrh zákona se zaměřoval především na
seniory,lid...
Zpravodaj sociálního bydlení (1)
ZPRAVODAJ
<br> č.1 / 2017
<br>
<br> Vážené čtenářky,vážení čtenáři <,>
<br> dovolte mi,abych Vás srdečně pozdravila
a představila Vám vůbec první číslo Zpravodaje
sociálního bydlení Ministerstva práce
a sociálních věcí <.>
<br> Najdete zde informace o návrhu zákona
o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení <,>
který vláda schválila dne 8.března 2017 <,>
a informace o současných aktivitách
a připravovaných akcích,které ministerstvo
realizuje a připravuje v rámci projektu Sociální
bydlení - metodická a informační podpora
v oblasti sociálních agend <.>
<br>
<br> Jak již pravděpodobně víte,vládou schválený
návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku
na bydlení podepsal předseda vlády <.>
Jeho aktuální verzi naleznete na stránkách
Poslanecké sněmovny,která se jím bude zabývat
v následujících týdnech a měsících.Jeho
projednávání bylo zařazeno na program 56 <.>
schůze Poslanecké sněmovny,kde však první
čtení zatím nebylo dokončeno <.>
<br> Bydlení hraje klíčovou úlohu v posilování sociální
soudržnosti a odkazy na zajištění adekvátního
bydlení jsou již dlouho zahrnuty mezi univerzální
práva ve více než stovce národních ústav.I naše
ústava konstatuje,že každý občan má právo na
bydlení.I proto doufám,že přijetí těchto velice
potřebných návrhů,které vznikly ve spolupráci
s pracovníky Ministerstva práce a sociálních
věcí,Ministerstva pro místní rozvoj,Úřadu vlády
ČR,ale i na základě podkladů externích
odborníků a neziskových organizací,stihnou
projít legislativním procesem do června tohoto
roku <.>
<br> Doufám,že Vám tento zpravodaj přinese nové
informace nejen o zákoně,ale i o sociálním
bydlení v obecnější rovině <.>
<br>
Příjemné čtení přeje
<br> Mgr.Zuzana Jentschke Stőcklová
náměstkyně pro řízení Sekce
<br> sociální a rodinné politiky
<br> Legislativa
<br> Zákon o sociálním bydlení
<br>
„Vláda schválila kompromisní návrh zákona,stále je čas ho prosadit.Chce to
jen vůli politiků pomoci lidem v nouzi a já věřím,že se najde,“
<br> řekla ministryně práce a sociálních v...

Načteno

edesky.cz/d/3882641

Meta

Rozpočet   Volby   EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz