« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Kalná - Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí odboru investic a majetku na Městském úřadě v Hostinném

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kalná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška do VŘ
MĚSTO HOSTINNÉ
Náměstí 69,543 71 Hostinné,IČO: 00277908,DIČ: CZ00277908,http://hostinne.info
<br>
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br> Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
Vedoucí OIM
<br>
<br> Jméno:
<br> Příjmení:
<br> Titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
<br> Číslo občanského průkazu:
<br>
<br>
Kontaktní údaje
<br> Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
<br> Telefon:
<br> e-mail:
<br>
<br> V ………………… <.>,dne
<br>
………………………………
podpis zájemce
<br>
<br>
ústředna: 499 441 333,eMail: urad@muhostinne.cz,datová schránka: dgsbd5f,bankovní spojení: 1303699319/0800
Výběrové řízení
ústředna: 499 441 333,eMail: urad@muhostinne.cz,datová schránka: dgsbd5f,bankovní spojení: 1303699319/0800
<br>
<br> MĚSTO HOSTINNÉ
Městský úřad Hostinné
Kancelář vedení města
<br> Náměstí 69,543 71 Hostinné,IČO: 00277908,DIČ: CZ00277908,http://hostinne.info
<br>
Čj.: 2378/2020/TAJ/Če
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Městský úřad Hostinné
zastoupený tajemnicí městského úřadu
<br> vyhlašuje dne 21.05.2020 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
<br>
„vedoucí odboru investic a majetku“
<br>
Pracovní náplň:
 řídící činnost odboru
 komplexní správa movitého a nemovitého majetku
 plánování a řízení investic,oprav a rekonstrukcí majetku města
 administrace přijatých dotací v oblasti investic
 zajišťování realizace a evidence zadávacích řízení na realizaci veřejných zakázek,včetně
<br> výběrových řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
 koordinace přípravy,realizace,předávání staveb,včetně smluvních vztahů při investorsko-
<br> inženýrské činnosti,kontrola dodržování lhůt
 investiční činnost na úseku silničního hospodaření ve věci místních komunikací a veřejně
<br> účelových komunikací včetně pasportu místních komunikací ve vlastnictví města
 metodické řízení činnosti Technických služeb města Hostinné,p.o <.>
<br>
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
<br> Místo výkonu práce: Hostinné
<br> Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 22.980 Kč do 33.790 Kč)
<br> Příplatek za vedení: 7.000 Kč
<br> Osobní ohodnocení: možné po 3 měsících
<br> Možný nástup: 01.07.2020
<br> Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:
 občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk) <,>
 fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let <,>
 plná svéprávnost <,>
 bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena
<br> pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jedn...

Načteno

edesky.cz/d/3882602

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz