« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT
Volné místo - rada/ministerský XXXX v oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT,MŠMT ČRNaposledy čtené články
Č.j.: MSMT-20205/2020-3    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/ministerský rada v oddělení pro mládež a školní tělovýchovu v odboru pro mládež,neformální a další vzdělávání na Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 24 odst.6 zákona výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada v oddělení pro mládež a školní tělovýchovu v odboru pro mládež,neformální a další vzdělávání na Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0001163S,v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády č.1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby:
9 – školství,mládež a tělovýchova <.>
Místem výkonu služby je Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou [1].Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.července 2020 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
-          metodické vedení žadatelů a příjemců <,>
-          spolupráci s ostatními přímo řízenými organizacemi a dalšími subjekty v oblasti neformálního vzdělávání a školní tělovýchovy <,>
-          zodpovědnost za činnost Komory mládeže a případně dalších pracovních skupin <,>
-          spolupráci při kontrole závěrečných zpráv a vyúčtování finančních prostředků z rozvojových/dotačních programů <,>
-          zajišťování činností spojených s agendou Hlavní vedoucí dětských táborů <,>
-          zajišťování činností spojených s Národní soustavou kvalifikací ve vztahu k oblasti mládeže <,>
-          správu webových stránek v oblasti mládeže a školní tělovýchovy <,>
-          práci s Informačním systémem pro mlá...

Načteno

edesky.cz/d/3882049

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz