« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB, Veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu Územního plánu m. Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB, Veřejná vyhláška, veřejné projednání Návrhu Územního plánu m. Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Magistrát města Brna B R N O
<br> návrhu Územního plánu města Brna
<br> Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území <.>
<br> v pondělí 22.a úterý 23.června 2020 od 15:00 hod
<br> https://upmb.brno.cz/stream-uzemni-plan/ https://www.facebook.com/brnomvcitv/ https://www.voutube.com/user/citvofbrno
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> httpszllupmb.brno.cz/pripravovanv-uzemni- plan/navrh-Zl
<br> rovnocenná a samostatná
<br> písemné
<br> https://upmb.brm.cz/pripravovanv-uzemni-plan/navrh-2/
<br> (linka bude ve dnech 22.a 23.6.2020 sloužit výhradně pro zaznamenávání telefonických
<br> hovorů v rámci veře'n'ch pro'ednání,vžd od 16 do 20 hodin.Konzultace budou opětovně přes tuto linku
<br> umožněn od 24.6.2020 <.>
<br> 20h daného dne Stanovuje se délka jednotlivého vystoupení/hovoru na 3 minuty počet vystoupení/hovorů jednotlivcem není limitován také osoby účastnící se prezenční formy projednání mohou uplatnit svůj dotaz telefonicky
<br> https://u pmb.brno.cz/pripravovanv- uzemni-plan/navrh-Z/
<br> Připomínkování bylo zahájeno 24.3.2020,tzn.uplatňovat připomínky a námitky je možno od 24.3.2020,nově do 30.6.2020 <.>
<br> Veškerá podání doručená od 24.3.2020,tj.od data zahájení připomínkování,jsou průběžně evidována-není tedy nutno uplatňovat pro nově vyhlášená veřejná projednání své podání opakovaně <.>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 800 411 400 pripravovanyUPmB©bmo.cz
<br> _zemn olán obce schválený před 1.lednem 2007 lze do 31.prosince 2022 podle tohoto zákona upravit,v rozsahu orovedené úpravy projednat a vydat,jinak pozbývá platnosti.“
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz

Načteno

edesky.cz/d/3881970

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz