« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 086

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 086
č.j.MMB/0203536/2020/Vich
<br> Wii
<br>,<,> v ! 29 STATUTARNI MESTO BRNO,Majetkový odbor MMB 0 či 0 %;
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,V platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.295/2 zastavěná plocha a nádvořío výměře 80 m2 v k.ú.Brněnské Ivanovice
<br>.<.> <.>
<br>.ÁZ
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e—mail: rutarovamarcelaQbmocz)
<br> č.j.MMB/0203536/2020/Vich
<br> 2.prodej pozemků p.č.1962/5 — ostatní plocha o výměře 6 m2 <,>
<br> v
<br> p.c.1963/8 — ostatní plocha o výměře 201 m2
<br> p.č.1969/2 _ zahrada o výměře 33 m2
<br> to vše k.ú.Černá Pole
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Svancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerova.katerinaQbrnocz)
<br> 3.prodej pozemků _,p.<.> 5291/2 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2,p.5291/4 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2,p.<.> 5292/3 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2,p.č.5292/4 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 p.č.5293/2 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2,to vše k.ú.Řečkovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Svancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerovakaterina©bmo.cz)
<br> (=< _0< G<
<br> 4.pronájem pozemku p.č.433/9 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 26 m2 vk.ú.Štýřice (informace o uvedeném záměru...

Načteno

edesky.cz/d/3881957

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz