« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje R N I O IB
č.j.: MMB/0202272/2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“ nebo „pořizovatel“) jako
pořizovatel územně plánovací dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1,2,3,4 a § 22
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
a § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br> veřejná projednání
(III.a IV.v pořadí1)
<br> návrhu Územního plánu města Brna
včetně
<br> Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území <.>
<br> s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat
<br> v pondělí 22.a úterý 23.června 2020 od 15:00 hod <.>
kombinovanou formou projednání:
<br> ■ prezenční forma proběhne v areálu Veletrhy Brno a.s <.>,na adrese Výstaviště 405/1 <,>
603 00 Brno-střed
<br> ■ distanční podoba formou online přenosu projednání bude dostupná na:
- https://upmb.brno.cz/stream-uzemni-plan/
- https://www.facebook.com/brnomycitv/
- https://www.voutube.com/user/cityofbrno
<br> Návrh Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dále jen „návrh ÚPmB“)
bude vystaven:
<br> ■ v listinné podobě v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží,Kounicova 67,Brno,a bude k nahlédnutí
XXXXXXXXX do XX.X.XXXX včetně; kontinuálně byl v listinné podobě dostupný od 24.3.2020 <,>
<br> 11.veřejné projednání plánované na den 6.5.2020,stejně tak II.veřejné projednám plánované na den 17.6.2020,bylo
zrušeno; podrobněji popsáno dále v textu <.>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.bmo.cz
<br>
<br>
<br>
<br> v elektronické podobě formou vzdáleného přístupu na https://upmb.brno.cz/pripravovanv-uzemni-
plan/navrh-2/; kontinuálně byl v elektronické podobě dostupný od 24.3.2020
<br> Informace k veřejným projednáním
<br> Veřejná projednání (III.a IV.v pořadí) konaná dne 22.6.2020 a 23.6.2020 jsou pro...

Načteno

edesky.cz/d/3881953

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz