« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - veřejné projednání návrhu ÚpmB III. a IV. pořadí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

novy_UPMB_verejna_vyhlaska_kombinovany_revpp_komentmv_20_05_2020.pdf (PDF 493.3 kB)
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0202272/2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“ nebo „pořizovatel“) jako
<br> pořizovatel územně plánovací dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1,2,3,4 a § 22
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> veřejná projednání
(III.a IV.v pořadí1)
<br> návrhu Územního plánu města Brna
<br> včetně
<br> Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území <.>
<br>
s odborným výkladem zpracovatelů se budou konat
<br>
<br> v pondělí 22.a úterý 23.června 2020 od 15:00 hod <.>
<br> kombinovanou formou projednání:
<br>
<br>  prezenční forma proběhne v areálu Veletrhy Brno a.s <.>,na adrese Výstaviště 405/1 <,>
<br> 603 00 Brno-střed
<br>  distanční podoba formou online přenosu projednání bude dostupná na:
<br> - https://upmb.brno.cz/stream-uzemni-plan/
<br> - https://www.facebook.com/brnomycity/
<br> - https://www.youtube.com/user/cityofbrno
<br>
<br>
<br>
Návrh Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dále jen „návrh ÚPmB“)
<br> bude vystaven:
<br>  v listinné podobě v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží,Kounicova 67,Brno,a bude k nahlédnutí
<br> XXXXXXXXX do XX.X.XXXX včetně; kontinuálně byl v listinné podobě dostupný od 24.3.2020 <,>
<br>
1 I.veřejné projednání plánované na den 6.5.2020,stejně tak II.veřejné projednání plánované na den 17.6.2020,bylo
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3881949

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Komín
02. 06. 2020
01. 06. 2020
01. 06. 2020
01. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz