« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Magistrát města Brna B R N O
<br> č.j.: MMB/020227212020 ' Úřad městské části města am Brno - 'řh Mariánské nám.1%,617 00 XXXX
<br> „,„ XX-XX-XXXX VEREJNA VYHLASKA ajr____.___„QH3_93__„
<br> ] Příloha: __
<br> DOŠLO
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“ nebo „pořizovatel") jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle 5 8 odst.1 písm.a),5 188 odst.3,5 52 odst.123,4 a 5 22 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a 5 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br> veřejná projednání (III.a IV.v pořadii) návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území <.>
<br> s odborným výkladem Zpracovatelú se budou konat
<br> v pondělí 22.a úterý 23.června 2020 od 15:00 hod.kombinovanou formou projednání:
<br> - prezenční forma proběhne v areálu Veletrhy Brno a.s <.>,na adrese Výstaviště 405/1,603 00 Brno-střed - distanční podoba formou online přenosu projednání bude dostupná na: - httpszllupmb.brm.cz/stream-uzemni-plan/ - https:l/www.facebook.comlbrnomvcitv/ - https://www.voutube.com/user/citvofbrno
<br> Návrh Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dále jen „návrh ÚPmB")
<br> bude vystaven: - v listinné podobě v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží,Kounicova 67,Brno,a bude |< nahlédnutí
<br> XXXXXXXXX do XX.X.XXXX včetně; kontinuálně byl v listinné podobě dostupný od 24.3.2020 <,>
<br> ' ].veřejné projednání plánované na den 6.5.2020,stejně tak 11.veřejné projednání plánované na den 17.6.2020,bylo zrušeno; podrobněji popsáno dále v textu <.>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> - v elektronické podobě formou vzdáleného přístupu na httpszlfupmb.brno.czlpripravovany-uzemni- planínavrh—Zl; kontinuálně byl v elektronické podobě dostupný od 24.3.2020
<br> Informac...

Načteno

edesky.cz/d/3881946

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz