« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - I/42 Brno VMO Žabovřeská I-III

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VMO_Zabovreska_I-III.pdf
42
E461
<br> L
<br> Í
<br> Š
<br> E
<br> Ň
<br> L
<br> E
<br> S
<br> N
<br> Á
<br> Ž
<br> I
<br> D
<br> E
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> SVITAVY
<br> OLOMOUC
<br> TRANZIT
<br> CENTRUM
KR.POLE
Ř
<br> E
<br> Č
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> IS4b
IS4b
IS4b
<br> IP6
<br> P2
<br> B29
<br> IP
4b B2
<br> 9
<br> B29
<br> C2a
<br> P2
<br> B29
<br> B29
<br> B2
<br> B2 C
2fP4
<br> C2f
<br> P4
<br> P2
<br> IP6
<br> IP6
<br> B29
<br> IP
10
<br> a
<br> P4
<br> IS4c BYSTRC
IS2c WIEN
IS1c OLOMOUC
IS1c BRATISLAVA
IS1c PRAHA IP4b
<br> C2b
<br> P4
<br> B2
<br> B24a
<br> P4
<br> B24b
<br> P2
<br> B2
<br> IP
4b B1
<br> 3
3 <,>
<br> 5t
<br> P4
<br> B24a
<br> P2
<br> B16 m3,9
<br> IP4b
<br> P2
<br> B29
<br> B24b
<br> B2
0a
<br> 80
<br> B2
0a
<br> 80
<br> IS4c
<br> B30
<br> B20a
40
<br> E7b
<br> B4
<br> IP4b B20a
80
<br> IP16
<br> m 4,5m 4,8
<br> IP16
6,5t
<br> m
4,8
<br> m 4,5m 4,8
<br> 60
<br> P3
<br> B2
<br> B30
<br> IP10a
<br> B2
4a
<br> IP
4b
<br> B29
<br> A9
<br> C2f
<br> B
la
<br> tn
é
h
o
<br> B
la
<br> tn
é
h
o
<br> Mozolky
<br> Mozolky
<br> H
orova
<br> H
orova
<br> L
u
č
n
í
<br> L
u
č
n
í
<br> L
u
č
n
í
<br> K
o
v
a
ř
o
v
ic
<br> o
v
a
<br> S7
A1
<br> 5
<br>
<br> E3
a
<br> 40
0m
<br> S7
A1
<br> 5
<br>
<br> E3
a
<br> 40
0m
<br> 40
0 m
<br> P2
<br> B20a30
<br> K
<br> O
<br> M
<br> Í
N
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> H
<br> R
<br> A
<br> D
<br> A
<br> BY
ST
<br> RC
<br> V
<br> E
<br> V
<br> <.>
<br> B
<br> Í
T
<br> Ý
<br> Š
<br> K
<br> A
<br> 38
4
<br> 42
E4
<br> 61
<br> Au
tod
<br> ro
m
<br> V
<br> ý
<br> s
<br> t
a
<br> v
<br> i
š
<br> t
ě
<br> BY
ST
<br> RC
<br> PR
AH
<br> A
BR
<br> AT
IS
<br> LA
VA
<br> W
IE
<br> NOL
OM
<br> OU
C
<br> P
ř
e
h
r
a
d
a
<br> K
O
<br> M
Í
N
<br> BY
ST
<br> RC
<br> 38
4
<br> V
E
<br> V
<.>
<br> B
<br> Í
T
<br> Ý
Š
<br> K
A
<br> K
O
<br> M
<br> Í
N
<br> P
Ř
<br> E
H
<br> R
<br> A
D
<br> A
<br> BYSTRC
V
<br> E
V
<br> <.>
<br> B
<br> Í
T
<br> Ý
Š
<br> K
A
<br> 384
<br> 43
E461
<br> Ř
<br> E
<br> Č
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<b...
Gefab_-_VMO_Zabovreska_I-III.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0192644/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0192644/2020 Ing.Lang /542174217 21.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-6706-17/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 14.5.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Kamenomlýnský most,chodníky Žabovřeská,Horova <,>
<br> Fanderlíkova,Bráfova a na veřejně přístupné účelové komunikaci obslužná komunikace podél
<br> silnice I.třídy Žabovřeská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu výstavby I/42 Brno VMO Žabovřeská I – III <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.6.– 6.9.2020.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3881357

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz