« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KoPÚ Češov - závěrečné jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
1 / 3
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín
Havlíčkova 56,Valdické Předměstí,506 01 Jičín
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 146134/2020
Spisová značka: 2RP10901/2016-514202/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: d.satrapova@spucr.cz
<br> Datum: 19.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Češov – závěrečné jednání <.>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín (dále jen „pobočka“)
jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),sděluje účastníkům řízení
o komplexních pozemkových úpravách k.ú.Češov (KoPÚ),že podle § 11 odst.3 zákona pozemkový úřad
svolává po skončení lhůty pro vystavení návrhu a po vypořádání všech připomínek k vystavenému návrhu
závěrečné jednání,na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o
kterém bude rozhodnuto <.>
<br> V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou z důvodu epidemie COVID-19,z důvodu prevence šíření
tohoto onemocnění a s ohledem na celkové počty účastníků řízení,přistoupil pozemkový úřad k alternativnímu
řešení tohoto kroku řízení o pozemkových úpravách:
<br> Podle zákona na závěrečném jednání pozemkový úřad vždy zhodnotí výsledky pozemkových úprav a
účastníky seznámí s návrhem o němž bude rozhodnuto.Z důvodu výše uvedených je tato informace zasílána
písemně,při čemž všechny informace,které by byly pozemkovým úřadem sděleny ústně na závěrečném
jednání jsou uvedeny dále.Závěrečné jednání (v ústní i korespondenční formě) má pouze informativní
charakter a připomínky vznesené na tomto jed...

Načteno

edesky.cz/d/3879496

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz