« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV zákaz odběru povrchových vod 2020-81542.pdf (165.56 kB)
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602,430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
<br> Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí,středa 08.00-17.00 hodin | úterý,čtvrtek 08.00-15.00 hodin
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor životního prostředí
<br> Vodoprávní úřad
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP.ZNAČKA:
<br>
18.05.2020
MMCH/83026/2020/JHA
SZ MMCH/81542/2020
<br> Dle rozdělovníku VYŘIZUJE:
TELEFON:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: j.hachova@chomutov-mesto.cz
<br>
<br> DATUM:
<br>
20.05.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
<br>
<br> Magistrát města Chomutova,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 104
odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán dle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,posoudil podnět správce povodí,který dne 18.05.2020 podal
<br> Povodí Ohře,státní podnik,IČO 70889988,Bezručova 4219,430 03 Chomutov
<br> a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad vydává dle ustanovení § 115a zákona o vodách opatření
obecné povahy.Tímto opatřením se ve veřejném zájmu
<br> s účinností od 20.05.2020 do odvolání <,>
<br> v souladu s ustanovením § 109 odst.1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) <,>
<br> zakazuje ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD
<br> z celého povodí vodního toku:
<br> - Hačka (IDVT 10100513) - ř.km od 0,000 - ř.km 10,385,na území obcí: Křimov,Chomutov,Spořice <,>
Droužkovice,Všehrdy,Nezabylice <.>
<br> - Hutná I (IDVT 10100363) ř.km od 7,9 - pramen; na území obce: Březno
- Hutná II (IDVT 10100644) - ř.km od 0,000 - ř.km 6,820; na území obcí: Křimov,Málkov <.>
- PPV (přivaděč Ohře Bílina- POB) (IDVT 10100233)- ř.km od 0,000 - ...

Načteno

edesky.cz/d/3879063

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz