« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín - VV - Výstavba parkovacích stání v ul. Pištorova


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Výstavba v ul. Pištorova
nám.Republiky 12,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax:: 466 859 352,e-mail:
posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> sp.zn.: OD 6.2/28674/20/Šv D 11/20
č.j.: MmP 41672/2020
vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: Petra.Svarcova@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 30.dubna 2020
<br> K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII,úřední deska,Generála Svobody 198 <,>
533 51 Pardubice
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,speciální stavební úřad obdržel od stavebníka,kterým je Statutární
město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII,Generála Svobody 198,533 51 Pardubice,IČ: 00274046 <,>
zastoupen na základě plné moci společností VECTURA Pardubice s.r.o <.>,17.listopadu 233,530 02 Pardubice <,>
IČ: 03020223,adresa pro doručování: VECTURA Pardubice s.r.o.– pobočka Vysoké Mýto,nám.Přemysla
Otakara II.90,566 01 Vysoké Mýto,žádost o povolení stavby:
<br> „Výstavba parkovacích stání v ulici Pištorova,k.ú.Ohrazenice“
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
<br> na pozemcích p.č.7/19,7/20,70/101,221/3 v katastrálním území Ohrazenice (dále jen stavba) <.>
<br> Předmětem stavby je výstavba nové parkovací plochy v ulici Pištorova,kde bude vytvořeno 22 parkovacích stání <,>
z čehož 2 parkovací stání budou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.Základní
šířka parkovacího stání kolmého je 2,50 m s bezpečnostním odstupem 0,25 m u krajního stání.Místo vyhrazené
pro osoby ZTP má šířku 3,50 m.Délky kolmých parkovacích stání jsou 4,50 m s přesahem 0,50 m.Výškové řešení
respektuje aktuální výšku okolních zpevněných pl...

Načteno

edesky.cz/d/3878553

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín
07. 07. 2020
07. 07. 2020
07. 07. 2020
03. 07. 2020
03. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz