« Najít podobné dokumenty

Obec Boršov - Zápis č.3 ze dne 20.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.3 ze dne 20.5.2020
1
<br> Z á p i s á u s n e s e n í č.3/2020
ze zásedá ní Zástupitelstvá obče Bors ov
ze dne 20.5.2020 v 18:00 hod <.>
<br>
<br>
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
XXXXXX XXX,XXX XXXX č.p.XX,XXXXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXX XXXX č.p.XX
<br> Zapisovatel: XXXXXXXX XXXXXX
<br>
X.Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXX č.p.XX a XXXXXXXX XXXX <.>
<br>
<br> Pro X,Proti X,Zdrž.0
<br> Výsledek hlasování: schváleno
<br>
<br> Usnesení č.1: ZO Boršov schvaluje XXXX XXXXX č.p.XX a Vladimíra Pecha ověřovateli
<br> zápisu <.>
<br>
<br> 2.Schválení programu:
1.Volba ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení programu zasedání
<br> 3.Rozpočtové opatření č.1/2020
<br> 4.Nájem hostinec – nouzový stav
<br> 5.Žádost linky bezpečí
<br> 6.Informace starosty <.>
<br>
Pro 6,Proti 0,Zdrž.0
<br> Výsledek hlasování: schváleno
<br>
<br> Usnesení č.2: ZO Boršov vyslovuje souhlas s předloženým programem <.>
<br>
<br> 3.Rozpočtové opatření č.1/2020
Zastupitelé obce Boršov se seznámili s rozpočtovým opatřením č.1 <.>
<br>
<br> Usnesení č.3: ZO Boršov bere rozpočtové opatření č.1/2020 na vědomí <.>
<br>
<br> 4.Nájem hostinec – nouzový stav
Návrh starosty Zdeňka Kosa na neinkasování nájmu hostince v Boršově za měsíce duben až
<br> květen 2020 z důvodu uzavření provozovny v době nouzového stavu <.>
<br> Pro 6,Proti 0,Zdrž.0
<br> Výsledek hlasování: schváleno
<br>
<br> Usnesení č.4: ZO Boršov schvaluje zrušení platby nájmu hostince v Boršově za duben až
<br> květen 2020 v celkové výši 1000,- Kč (2x 500,- Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 5.Žádost Linky bezpečí,z.s <.>
Požadavek Linky bezpečí,z.s.na příspěvek na činnost ve výši 2000 Kč <.>
<br>
<br> Pro 5,Proti 1,Zdrž.0
<br> Výsledek hlasování: schváleno
<br>
<br> Usnesení č.5: ZO Boršov schvaluje příspěvek pro Linku bezpečí,z.s.ve výši 2000,- Kč <.>
<br>
<br>
<br> 6.Informace starosty <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
………………………………….………………………………… <.>
<br> XXXXXX XXX XXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/3876548

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz