« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2/2020
Doklad c
<br> řipraveno dne
<br> ROI2020I002 Rozpočtov
<br> 29 <.>
<br> 04.2020
<br> Schváleno dne
<br> 29 <.>
<br> é o
<br> opatření c
<br>.2020
<br> 2
<br> Strana
<br> XXX XXX Uz
<br> XXX XXXX XXXXX XXX XXXX XXXXX XXX 5154 00000 531 5171 00000
<br> auhrn za doklad ří'my : zvyš ýdaje : zvyš nancování -změn
<br> Org
<br> 0 0 O O 0 0 O O O 0 0 č.ROI2020I002 Ro ooczp
<br> ení ení
<br> ZJ Ná
<br> 000 000 000 000 000 000 000 000
<br> 0,00 3 324,00
<br> cel kem
<br> Ve
<br> Ve
<br> Veř
<br> Veř
<br> Rozpočt
<br> Roz |Zmo oěcn Im'or orcema
<br> zčpoto
<br> řejné
<br> řejné
<br> ová
<br> vé opa
<br> poloÍ
<br> atřen
<br> žka
<br> Důvod
<br> ni nosstar osty ke schvalování a provádění RO /Zápis č.12/2019/.2ebud ezveřejněna na Veřejném zasedání zastupitelstva obce
<br> ceoRO
<br> svetle
<br> OSV
<br> OSV
<br> ejneo
<br> 'tové opa atřeníč níženi níženi
<br> Č
<br> ní
<br> ět
<br> ět
<br> wtle.2
<br> —náku
<br> 0,00
<br> 3 324,00
<br> up materiálu
<br> prava kabele
<br> prava kabele
<br> 0,00 <->
<br> převod na opravu
<br> převod z 5139 /ma teriál/
<br> převod z elekt.energie
<br> převod na opravu VO
<br> rozdíl 0,00 rozdíl 0,00 Kontrola 0,00
<br> VO
<br> Příjmy
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje 2by|o schváleno starostou obce dne 29.4.20 020.Z 5 3631 pol.5139,5154 převod na položku 5171/oprava VOI <.>
<br> —3 000,00 3 000,00 —324,00 324,00
<br> Financování
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> mezení dokladů
<br> elkový souhrn
<br> Doklad číslo: ROIZOZOIOOZ za doklady
<br> říjmy : zvýšení
<br> ýdaje : zvyš změna celkem
<br> inancování -
<br> VWÉŠENO DNE:
<br> SEJMUTO DNE:
<br> >bec Skňpel
<br> em
<br> 0,00
<br> 3 324,00
<br> [% &.Lom
<br> 0,00 3 324,00
<br> 0,00 <—>
<br> rozd íl 0,00 rozdíl 0,00 Kontrola 0,00
<br> Shana
<br> 1

Načteno

edesky.cz/d/3875255

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz