« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Veřejná vyhláška- návrh úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- návrh úpravy provozu na pozemních komunikacích
_ „A * 49-06-2020
<br> W MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
<br> lí ); Odbor dopravy a silničního hospodářství ;; ír \d,„
<br> \\Č/J/ náměstíT.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336 “'“ L * “ JD „ SEDLČANY 264 80 Sedlčany
<br> Č.j.OD/9907/2020-2 Hul Vyřizuje: XXX XXXXXXXX Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech XX.května 2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,příslušný podle 5 124 odst.6 a © 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením 9 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě zaslaného podmětu k úpravě a doplnění trvalého dopravního značení a vodorovného dopravního značení vmístě křižovatky sil.č.ll/119,sil.č.|||/1192 a vyústění účelové komunikace vobci Nalžovice,který podal dne 13.5.2020 dotčený orgán Policie ČR KŘPSK Dl Příbram,Žežická 498,261 23 Příbram — Zdaboř <,>
<br> po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,Územního odboru Příbram,Dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie"),oznamuje podle 9 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle 5 171 - 5 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu),návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP") — návrh místní úpravy provozu:
<br> na silnici č.Il/119,III/1192 a účelové komunikaci V místě: křižovatka výše uvedených komunikací v obci Nalžovice
<br> Popis: Úprava a doplnění svislého dopravního značení a vodorovného značení je vyznačeno na situačním plánku — viz příloha,přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke komunikaci stanovují příslušné technické podmínky <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 13.5.2020 obdržel správní orgán podmět dotčeného orgánu Policie ČR KŘPSK Dl Příb...

Načteno

edesky.cz/d/3871215

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz