« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE se SÍDLEM \! PRAZE
<br> Váš dopis zn.: Ze dne:
<br> gp.zn.: S-KIISSC 228232020 Cj.: KHSSC 228253020
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-maii: michal.novotnkahsstccz
<br> Datum: l2.května 2020
<br> Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
<br> pro zájemce,kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru,nebo pro provozovatele restaurací,kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy
<br> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem vPraze ve spolupráci sČcskou mykologickou společností vyhlašuje na dny
<br> 23.června 2020 (úterý) v 10.90 hodin
<br> v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze,Dittrichova 17,Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B)
<br> zkoušky znalosti hub <.>
<br> Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo pro jejich používání kvýrobč,je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro potravinářské účely.Zákon č.110f199? Sb <.>,o potravinách a tabákových výrobcích,ve znění pozdějších předpisů,v této souvislosti ve svém tj 3 odst.8 stanoví provozovateli potravinářského podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub,které vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub.Obdobnou povinnost stanoví Š' 24 odst.2 zákona č.2582000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,1 provozovateli potravinářského podniku provozující stravovací službu,který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru.Podrobnosti upravuje vyhláška č.4?5/2002 Sb <.>,kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub,způsob zkoušek,jakož i náležitosti žádosti o osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub) <.>
<br> Dittrichova 17 - 128 01 Praha 2 - t...

Načteno

edesky.cz/d/3868947

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz