« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení – zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení – zahájení územního řízení
naše zn.: S-MUHO/1312/2020/STR ČEZ Distribuce,a.s.<,>
IČO 24729035 <,>
Teplická 874/8 <,>
Děčín IV-Podmokly <,>
405 02 Děčín 2 <,>
<br> zastoupena společností <,>
ELEKTROMONT Matějka,a.s.<,>
IČO 25732633 <,>
Jiřího Šotky 445 <,>
271 01 Nové Strašecí
<br> čj.: MUHO/ 9667/2020
vyřizuje: XXXXX XXXXXX
datum: XX.X.XXXX
tel: XXXXXXXXX
e-mail: gis@mesto-horovice.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
zastoupena společností <,>
ELEKTROMONT Matějka,a.s <.>,IČO 25732633,Jiřího Šotky 445,271 01 Nové Strašecí
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 20.4.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Žebrák,Skandinávská,č.parc.1014/126
<br> (kVN)
<br> na pozemcích parc.č.212/4,248/24,248/26,248/29,248/34,248/51,248/54,248/55,282/7,282/11 <,>
282/12,282/29,659/1,671/5,752/2,752/15,752/16 v katastrálním území Tlustice,parc.č.700/3,700/7 <,>
700/17,701/2,825/1,825/4 v katastrálním území Záluží u Hořovic,parc.č.974/3,974/4,974/12 <,>
1014/31,1014/126,1014/127,1014/155,1014/181,1016/4,1607 v katastrálním území Žebrák <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> Stavba řeší výstavbu podzemního vedení VN,včetně sítě pro elektronickou komunikaci,osazení
nového VN rozvaděče do stanice,stavbu nových podpěrných bodů s odpínači.Tato liniová stavba je
vedena po pozemcích v k.ú.obcí Žebrák,Tlustice a Záluží u Hořovic v průmyslové zóně a v
nezastavěné části s různým způsobem využití <.>
<br> Celková délka trasy: 1625 m
<br>
<br> Stavební objekty:
SO 01 - Elektronická komunikace - trubka HDPE
<br> U nového podpěrného bodu osazeného úsekovým odpínačem (bod č.3A) XXXX do země osazena
nová kabelová komora,ze které bude vyvedena nová trubka HDPE 40/33 pro síť elektronické
komunikace.V kabelové komoře bude trubka HDPE 40/33 zaslepena.Tato trubka povede celou
trasu zemí v souběhu s kabelovým vedením VN až do bodu č.1,kde bude zatažena připraveným
prost...

Načteno

edesky.cz/d/3868284

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz