« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Rozpočtové opatření č. 2020_005 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2020_005.pdf [0,05 MB]
Vytištěno: 1 1.05.2020 21:04:26
<br> Doklad č.ROIZOZOIOOS Rozpočtové opatření č.R0/2020/005 $"““ 1 z 1 Připraveno dne 20.04.2020 Schváleno dne 20.04.2020 XXXX XXX Uz Ná E_Bro ZJ Rozpočtová položka ___ __ Důvod __ _ Příjmý _ Výdaje Financovšní 3639 5137 00000 000 0 0000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek DHDM prodejna 0,00 45 000,00 0,00 3639 5139 00000 000 0 0000 000 Nákup materiálu j.n.nákup materiálu — prodejna 0,00 311 000,00 0,00 3639 5153 00000 000 0 0000 000 Plyn plyn prodejna 0,00 10 000,00 0,00 3639 5154 00000 000 0 0000 000 Elektrická energie el.energie prodejna 0,00 10 000,00 0,00 3639 6122 00000 000 0 0000 000 Stroje,přístroje,zařízení zařízení prodejna 0,00 100 000,00 0,00 0000 8115 00000 000 0 0000 000 Změna stavu krátk.prostřed.na účtec financování 0,00 0,00 476 000,00 Souhrn za doklad č.R0120201005 Rozpočtové opatření č.R0120201005 Příjmy _: zvýšení 0,00 - snížení 0,00 = rozdíl 0,00 Výdaje : zvýšení 476 000,00 - snížení 0,00 = rozdíl 476 000,00 Financování - změna celkem 476 000,00 <-> Kontrola -476 000,00 Omezení dokladů: Doklad číslo: R0/2020/005 Celkový souhrn za doklady Příjmy : zvýšení 0,00 - snížení 0,00 = rozdíl 0,00 Výdaje : zvýšení 476 000,00 - snížení 0,00 = rozdíl 476 000,00 Financování - změna celkem 476 000,00 <-> Kontrola -476 000,00 Vyv ěše nD dne : 11.05.2020 ZO vzalo na vědomí dne: 29.04.2020 oBECLODÍN LODÍN 100 „,503 15 Nechmíige
<br> [ ».Ičo:oozsgos1,„,mč:;žug269051 č.ú.:šoiáaíííagfowo
<br> Obec Lodín Strana 1 / 1

Načteno

edesky.cz/d/3866966


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz