« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Audit za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Audit za rok 2019
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Čj: EK/2319/19
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Otěšice,IČO: 00574317
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
03.04.2020 v sídle KÚPK,odbor ekonomický,Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 – 31.12.2019
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová
- kontrolorka:
<br> - Vendula Kotvanová
<br> Písemnosti v roce 2020 elektronicky poskytla:
- XXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Přezkoumání bylo v roce XXXX provedeno dálkově,písemnosti a podklady byly
územním samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány
z veřejně dostupných informací (úřední deska ÚSC,internetové stránky ÚSC <,>
profil zadavatele veřejných zakázek,registr smluv,informační portál MF
MONITOR) <.>
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2019 zveřejněn od 26.11.do 19.12.2018
Rozpočtová opatření 1 - 7
Schválený rozpočet na rok 2019 schválen ZO dne 19.12.2019 jako
<br> vyrovnaný
Střednědobý výhled
rozpočtu
<br> na roky 2021 - 2022 schválen ZO dne 18.12.2019
<br> Závěrečný účet za rok 2018 schválen ZO dne 10.6.2019 bez výhrad
Bankovní výpisy bankovní výpisy u KB a ČNB
Faktury za kontrolované období
Inventurní soupisy
majetku a závazků
<br> inventarizace za rok 2019
<br> Pokladní doklady za kontrolované období
...

Načteno

edesky.cz/d/3864616

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz