« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Rozvaha k 31.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha k 31.12.2019
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2019
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2020 19:58:20
Název účetní jednotky: Obec Otěšice
Sídlo: Otěšice
334 01 Přeštice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00574317
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 19 265 622,53 2 321 382,37 16 944 240,16 15 840 917,69
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 14 471 915,81 2 321 382,37 12 150 533,44 12 181 867,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 862 692,10 132 053,60 730 638,50 737 235,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 71 362,10 71 362,10
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 791 330,00 60 691,50 730 638,50 737 235,50
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
---...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Otěšice
15. 07. 2020
13. 07. 2020
13. 07. 2020
08. 07. 2020
08. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz