« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Výsledovka k 31.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledovka k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2019
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2020 19:58:20
Název účetní jednotky: Obec Otěšice
Sídlo: Otěšice
334 01 Přeštice
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00574317
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 1 800 244,54 1 407 525,52
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 1 693 471,45 1 344 283,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 25 777,50 22 543,00
2.Spotřeba energie 502 77 801,04 72 962,13
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 2 299,00 27 467,00
9.Cestovné 512 6 768,00 6 745,00
10.Náklady na reprezentaci 513 1 068,00 3 128,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 416 171,81 368 214,19
13.Mzdové náklady 521 850 336,00 613 162,00
14.Zákonné sociální pojištění 524 228 675,00 105 638,00
15.Jiné ...

Načteno

edesky.cz/d/3864613

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz