« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Veřejné zasedání 24.06.2019 - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
V.V e ř e j n é zasedání členů zastupitelstva
Obce V ě l o p o l í
<br> se koná v pondělí 24.6.2019 v 17,00 hod <.>
<br> v budově obecního úřadu <.>
<br> Program:
1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu
2.Žádosti spolků o finanční dary na činnost v roce 2019
3.Zřízení věcného břemene pro pozemek p.č.212/1
4.DČOV v obci Vělopolí – informace
5.Různé
6.Usnesení,závěr
<br> Zasedání je veřejné <.>
<br> Latochová Vladislava
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3863371


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz