« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚP Řípec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu změny č.4 ÚP Řípec
<.>.' * <.>,%.“OBECNÍ" '._RířEC mm a 39,391 a! mamma okr ragga 1m 88%?13? Tamat; 331 533 313 „a ?33 335 W „,- „„ za mwaamsaa
<br> Zveřejněno dne: 15.5.2020
<br> Sejmuto dne:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Obecní úřad Řípec jako pořizovatel změny č.4 územního plánu Řípec podle 5 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též' jen "stavební zákon"),oznamuje dle % 55b,52 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení o změně č.4 územního plánu Řípec a konání opakovaného veřejného pr0j ednání o návrhu změny č.4 návrhu územního plánu Řípec <.>
<br> Opakované veřejné projednání o' návrhu změny č.4 územního plánu Řípec se koná dne 17.6.2020 od 10:00 v budově Obecního úřadu v Rípci <.>
<br> Jelikož vzhledem k rozsahu návrhu změny č.4 územního plánu Řípec není možné jej vyvěsit na úřední desce,je celý návrh změny č.4 územního plánu Řípec zVeřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce www.ripec.cz ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující opakované veřejné projednání návrhu změny č.4 územního plánu Řípec do 7 dne ode dne veřejného projednání.Návrh změny č 4 územního plánu Řípec je také vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Řípec ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující opakované veřejné projednání návrhu změny č.4 územního plánu Řípec do 7 dne ode dne Opakovaného veřejného projednání.Další informace popřípadě podá p.Smitka (773 638 043) <,>
<br> Podle 5 55b odst.2 Stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného
<br> projednání vlastníci pozemků a staveb! dotčených návrhem řešení,opráVněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí
<br> dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou,a to na adresu pořizovatele,tj.Obecního úřadu Řípec.Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti
<br> Podle 5 55b odst.2 stavebního zákona může ...

Načteno

edesky.cz/d/3862636

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Řípec
02. 07. 2020
22. 06. 2020
18. 06. 2020
18. 06. 2020
16. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz